درخواست مواد و مصالح ابزار و ماشین آلات

چک لیست

چک لیست


درخواست مواد و مصالح

به گزارش طراحی نما : به­ معاونت بازرگانی جهت اقدام : ساخت ویلا تبریز                                                         نام کارگاه :                                           کد کارگاه :

درخواست کننده (شعبه/ نمایندگی) :                                                             شماره نامه :                             تاریخ نامه :

محل تخلیه :

ردیف کد کالا شرح  واحد نیاز میزان تقاضا میزان‌‌‌‌تأییدی ملاحظات
درخواست مواد و مصالح
طراحی ویلا باغ
نام و امضاء:

 تنظیم­کننده :

نام و امضاء :

کارشناس تأسیسات اجرایی

نام و امضاء:

کارشناس فنی مهندسی

نام و امضاء:

مدیر اجرایی

نام و امضاء:

معاون اجرایی

۱- نسخه اصل : معاونت بازرگانی    ۲- درخواست کننده                        ۳-  معاونت اجرایی                          ۴- لیور                    ۵- اصل درخواست بایگانی دبیرخانه

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

درخواست مواد و مصالح

:
نقاشی در ساختمانی

طراحی خانه ویلایی

طراحی کلاس مدرسه

طراحی کارخانه پرشین استاندارد

طراحی نمای رومی با سنگ

مجوز ساخت خانه چوبی

قیمت ساخت و ساز در قم

طراح داخلی صنعتی
ساخت سوله گرگان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!