Architect

هادی میرمیران

هادی میرمیران

هادی میرمیران مهندس سید هادی میرمیران معمار برجستهء ایرانی که طی چهار دهه فعالیت حرفه ای خود موفق به خلق ... ادامه مطلب
آموزش اسکیس

آموزش اسکیس قسمت ۶

آموزش اسکیس از طراحی تا اجرا این نام در مسابقه سالانه مکانهای فراموش شده در انگلستان نامگذاری شده است . امروز در مورد پروژه ای که چند ... ادامه مطلب