چک لیست اجرای دیوار درای وال

چک لیست

چک لیست


به گزارش طراحی نما : چک لیست عملیات ساختمانی

کابینت

کابینت

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      هزینه طراحی ویلا                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های شاپ درایینگ
۲ کنترل مواد و مصالح با مشخصات فنی
۳ کنترل سطح و ترازبودن کف
۴ پباده کردن امتداد دیوارها مطابق نقشه
۵ نصب ریل های زیر دیوار (رانر) و فوم زیرآن روی امتداد مشخص شده
۶ نصب پروفیل های عمودی کناره های دیوار (استاد) درفواصل تعیین شده
۷ کنترل قائم بودن استادها
۸ کنترل فاصله پرچ های رانر
۹ کنترل فاصله پیچ های نصب شده (حداکثر۳۰سانتی متر)
۱۰ کنترل نصب استادهای دوبل درمحل بازشوها
۱۱ استفاده از تقویت کننده در مکان های لازم
۱۲ چک کردن مقدار هم پوشانی استادها (درنقاطی که هم پوشانی لازم است)
۱۳ کنترل تطابق محل و ابعاد بازشوها(پنجره و درب و دریچه های تاسیساتی و کلید و پریز) با نقشه های اجرایی
۱۴ تکمیل کارهای تاسیساتی قبل از نصب پانل اول
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ نصب عایق یا شبکه فلزی بین دیوار در صورت لزوم
۱۶ تطابق نوع و ضخامت پانل ها با نقشه های اجرایی
۱۷ نصب طرف دوم دیوار ، هماهنگ با کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
۱۸ کنترل تعداد و نفوذ کامل پیچ ها
۱۹ کنترل درزبندی
۲۰ کنترل یکنواختی سطح بعد از نصب
۲۱ شاقول نهایی
۲۲ کنترل نهایی کیفیت از نظر امتداد و راستا
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی ویلا لاکچری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
در مورد نقاشی ساختمان

طراحی ویلا در باغ

طراحی مدرسه مجازی

طراحی کارخانه تولیدی

نمای رومی طراحی داخلی

مجوز ساخت خانه کارگری در باغ

هزینه ساخت و ساز در کانادا

ضوابط طراحی داخلی بیمارستان
ساخت سوله گوسفندی

بیمه مهندسی ( زندگی مهندسی تان را بیمه کنید )

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

چک لیست ساختمان - کلیک کنید.

چک لیست عملیات مکانیکی - کلیک کنید.

چک لیست الکتریکال -  کلیک کنید.

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره