از ۰ تا ۱۰۰ طراحی درمانگاه و ساخت درمانگاه با ما

طراحی درمانگاه

طراحی درمانگاه


گامی در جهت ارتقای سلامت با طراحی درمانگاه

طراحی کلینیک : طراحی درمانگاه نیاز به رعایت استانداردهای مشخص از سوی وزارت بهداشت دارد. ساخت درمانگاه می‎تواند تغییر کاربری یک ساختمان و یا احداث ساختمان جدید باشد. برای کسب مجوز نقشۀ ساختمانی درمانگاه باید به تأیید دفتر فنی وزارت بهداشت یا دانشکده‎ها و دانشگاه‎ها پزشکی برسد. فضای مورد نیاز برای احداث درمانگاه حداقل ۲۰۰ متر مربع با شش اتاق و یک سالن انتظار خواهد بود.

جهت طراحی و ساخت با ما در تماس باشید.

طراحی درمانگاه
طراحی درمانگاه

درمانگاه‎ها به دو دستۀ درمانگاه‎های عمومی و تخصصی تقسیم می‎شوند. به طور کلی در طراحی درمانگاه باید به مواردی چون شرایط لازم برای تهویه، نور، سیستم سرمایشی و گرمایشی مطابق با استانداردهای فنی و بهداشتی توجه داشت. همچنین رعایت موارد ایمنی مانند سیستم اطفای حریق و اختصاص فضا برای آمبولانس و تخلیۀ بیمار ضروری است. برای راحتی بیماران بایستی رمپ و آسانسور در صورت وجود طبقات و پله در نظر گرفته شود.

طراحی درمانگاه
طراحی درمانگاه

ساخت درمانگاه

در مصالح به کار رفته، رعایت مواردی چون پنل‎های آنتی باکتریال برای سقف و رنگ‎ها و پوشش دیوار از موادی که قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد، ضروری است. همچنین در ساخت مطب‎ها و اتاق‎های معاینه و مشاوره نکاتی چون ارتباط اتاق‎ها با یکدیگر، در نظر گرفتن فضای استراحت برای پزشک و دسترسی پرستاران به اتاق‎ها در نقشۀ طراحی درمانگاه تعیین می‎شود.

ساخت درمانگاه
ساخت درمانگاه

توجه به نیازهای درمانی در طراحی درمانگاه

امروزه در طراحی درمانگاه تخصصی، اختصاص فضای مناسب برای تجهیزات تشخیص و درمان مهم‎ترین مسئله است. در این درمانگاه‎ها، واحدهای پاراکلینیک و آزمایشگاه وجود دارد که اندازۀ اتاق‎ها، تجهیزات و زیرساخت‎های لازم طبق اصول وزارت بهداشت صورت می‎گیرد. به عنوان مثال برای اتاق اکوکاردیوگرافی حداقل ۱۲.۶ متر مربع فضا لازم است. یا اینکه در اتاق تست ورزش باید تهویۀ مناسب با فعالیت‎های بدنی وجود داشته باشد.

درمانگاه
درمانگاه

فضاهای مشترکی چون اتاق رختکن، پلکان اضطراری، انبار وسایل، اتاق برای تزریقات، پانسمان و سرم درمانی در ساخت همۀ درمانگاه‎ها در نظر گرفته می‎شود. از آنجایی که درمانگاه محل ارائۀ خدمات به بیماران است، باید در طراحی درمانگاه به مسائلی چون حریم شخصی بیمار، استفاده از رنگ‎های مناسب، نورپردازی صحیح، به حداقل رساندن آلودگی صوتی، استفاده از چشم انداز سبز و طرح‎های مناسب با فرهنگ جامعه توجه داشت تا تعامل مناسبی میان بیمار و فضا برقرار شود.

عکس درمانگاه
عکس درمانگاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!