معمار

ویلا مایرا آلوار آلتو

ویلا مایرا آلوار آلتو

آلوار آلتو
آلوار آلتو

به گزارش طراحی ویلا : ویلا مایرا آلوار آلتو در دهۀ ۱۹۲۰ تفکرات عملکردگرایانه ایده هایش را به تدریج تغییر داد در سال ۱۹۳۵،  نکوهش خردگرایی عملکردگرایانهویلا مایرآ اثری نشأت گرفته از اندیشه های تغییر یافتۀ آلتو درصدد نگرش چند بعدی در مورد معماری توجه به وجوه فنی و روانشناختی در معماری آشتی تقابل ها با هم طبیعت و فرهنگتاریخ و مدرنیتهجامعه و فردسنت و بدعت استانداردگرایی و تنوعامر جهانی و منطقه ای امر عقلی و حسی مورد عقلانی و شهودی متعلق به نهضت مدرن اما، ویلا مایرا آلوار آلتو ایده های او فراتر از باورهای سخت و تنگ نظرانۀ معماری تلاش جهت درهم آمیختن موفقیتهای عینی با حس قوی انسانیت
نمایش تقابل های متضاد در کارهایش جهت غنا بخشیدن به معماریش در نگرش او معماری به هیچ وجه قلمرو تکنولوژی نیست.
معماری شکلی از “کهن تکنولوژی”، است. به عبارت دیگر، هنر معماری هموارهتکنیک را به نسبت های ذهنی و کالبدی ناتاریخی و کهن اش باز میگرداند.
آلتو: « طراحی ویلا به مانند آفرینش یک پردیس برای سعادتمندی انسان است»ویلا مایرا آلوار آلتو

خصوصیات کلی معماری آلتو

۱- آزادی و روانی فرم
۲- عدول از خطوط مستقیم و زوایای ۹۰ درجه
۳- کیفیت تندیس گونه آثار
۴- استفاده از مصالح طبیعی و بومی به خصوص چوب
۵- انحنای دیوار ها و سیالیت فرم
۶- دیوارهای موجی شکل
۷- وحدت بین زندگی و معماری
۸- کشاندن محیط بیرون به داخل
۹- الهام از طبیعت
۱۰- جاری بودن روح مکان در آثارش
۱۱- تنوع و دقت در جزییات
۱۲- مصالح مورد علاقه : ویلا مایرا آلوار آلتو آجرهای قرمز و دیوارهایی با این متریال

ویلای مایرا آلوار آلتو
ویلای مایرا آلوار آلتو

طراحی ویلا مایرا

ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو

پیشنهاد اولیه :

خانه ای روستایی به سبک و سیاق خانه های بومی آن منطقهدرخواست کارفرما:

۱- بنایی فنلاندی با روح عصر خود
۲-ایجاد یک گالری هنر برای Maire Gullichsen
۳- ایجاد یک اتوپیای اجتماعی
۴- استفاده از تکنولوژی روز
۵- بنایی مدرن تر همخوان با زندگی آنها

استفاده از پلان L شکل :
۱-ایجاد حریم
۲-جدا کردن اتاق مهمان و خدمه از فعالیت های خانوادگی
۳-ایجاد دو حیاط
۴-رواج این پلان ها در عمارات اشرافی اسکاندیناوی

ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو

تنوع متریال و رنگ

ایجاد تنوع و تضاد در نما

 • استفاده زیاد از پنجره های وسیع برای دعوت انسان به تماشای طبیعت
 • رنگ سفید دیوارها رنگ بنا در زمینه طبیعی
 • بازتاب طبیعت اطراف در بنا در فصل زمستان
ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو
اصول طراحی ویلا آلوار آلتو
 • ورودی پیش آمده حس وجود راه ارتباطی از بیرون به داخلو دعوت کنندگی
 • وجود پیش فضا گذرگاه / فضای واسط
 • انگاوا در معماری سنتی ژاپن
 • تراس پروژه هایی همانند خانه ی آبشار
 • ایوان در معابد یونان باستان
 • ستون های چوبی مشابه برش افقی جنگل کنار هم
 • احضار یک جنگل کوچک با استفاده از تنه درختان در بدو ورود

همانند راهرویی در دل طبیعت
تداعی حس جنگل با هم پوشانی علف و ستون های مانند تنه درخت و پیچک های آویزان ساخت آپارتمان از سقف که که با حواس بینایی جنگل را میبینیم ، صدای حیوانات و وزش باد را میشنویم ، بافت جنگل مثالی را در آن لمس کرده و بوی چوب + سبزه + خاک + سنگ را نیز حس میکنیم

ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو

نکات ویلا مایرا

 1. آرایش و ترکیب بندی ویلا مایرا کلاژ چهل تکه
  تن، یک کالبد بی روح و یا یک چشم منسجم نیست، تحلیل ویلا ساوا بلکه پیکره ای است که در آن همۀ حواس حضوری فعال دارند و در فرایند ادراک فضا مشارکت می جویند.
 2. تسلیم سلطۀ بینایی نشدن، به معنای بسط تجربۀ حسی و مواجهۀ با اثر در قلمروهای گستردۀ حواس است.
 3. دید از هال ورودی به اتاق نشیمن ادراک سیالیت فضا نیازمند حرکت و درک فعل بنیاد بودهو به مانند راه رفتن در یک جنگل تجربۀ کالبدی را بر می انگیزد
 4. استفاده از چوب و موزاییک های کوچک با رنگ قهوه ای در پذیرایی
 5. برای ایجاد تضاد، تنوع و جلوگیری از یکنواختی فضا و درک چند حسی
 6. استفاده زیاد از پنجره های وسیع برای دعوت انسان به تماشایطبیعت
 7. جدایی فضای نشیمن و اتاق پذیرایی توسط تیرک های چوبی نامتقارن و آزادکه هم محرمیت ایجاد کرده و هم القا کننده حس حضور در جنگل و تلاس جهت دیدن فضاها از لابلای درختان
 8. استفاده از چوب و موزاییک های کوچک با رنگ قهوه ای در پذیرایی برای ایجاد تضاد، تنوع و جلوگیری از یکنواختی فضا
 9. تنوع در استفاده از مصالح
 10. تضاد در جنس مصالح به کار رفته:
 11. خشن بودن سنگ خارای زیر شومینه در مقابل سطح صاف دیوار آجریسفید کاری شده
 12. رهایی از مجاورت بی لطافت دیوار و شیشه
 13. فرم موج دار بعنوان موضوع مهم کار آلوار آلتو
 14. مشابه گلدان طراحی شده اش برای رستوران savoy
 15. استفاده از الیاف طبیعی
 16. کتابخانه
 17. شکافی درخشان دور تا دور کتابخانه با استفاده از پارتیشن های متحرک
 18. خلق برشی افقی از جنگل
ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو
جمع بندی نکات طراحی ویلا مایرا
 1. تلاش در جهت ایجاد ترکیب انسانی در بطن طبیعت
 2. آمیختگی طراحی ویلا، چشم انداز، و طبیعت
 3. تنوع و دقت در جزئیات
 4. توجه به قیاس های بیولوژیکی و روانشناختی
 5. ایجاد حریم و محرمیت و پوشیدگی
 6. ورودی پیش آمده
 7. در هم آمیختگی تقابل ها
 8. توجه به کیفیت فضایی
 9. استفاده از خطوط منحنی جهت تقویت حس حرکت
 10. جداکردن عرصه خدمات از عرصه خانوادگی
 11. ویلا مایرا آلوار آلتو برانگیختن احساسات انسانی با استفاده از بافت های متنوع
ویلا مایرا آلوار آلتو
ویلا مایرا آلوار آلتو

 

 

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

مدل طراحی پنت هاوس

اضافه طبقه با lsf

هزینه ساخت و ساز
کمیسیون ماده ۱۰۰ ایسنا کرمانشاه

ضوابط شهرداری مشهد کد نوسازی

طراحی ویلای دوبلکس شمال

لیست قیمت نقاشی ساختمان

اصول طراحی ویلا دوبلکس

روش بازسازی نمای ساختمان

بازسازی ویلا کردان

واتساپ مشاورهتماس مشاوره