درباره ما

[cz_gap height=”40px” height_mobile=”20px”]
[cz_title text_center=”true” id=”cz_47595″]

درباره اویم شاهانه بیشتر بدانید!

[/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_title id=”cz_51464″]

گروه معماری اویم شاهانه در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردیده و در  طی ۱۱ سال گذشته بیش از صد ها پروژه ساخت  و طراحی را با موفقیت به اتمام رسانده است. کسب چندین مقام در مسابقات معماری  بین المللی و داخلی از افتخارات تیم اویم شاهانه می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین متخصص با سابقه ی بالا در امور طراحی و اجرا آماده خدمات رسانی در غالب طراحی و اجرای  ساختمان های مسکونی ؛تجاری، اداری و ….. به تمامی هموطنان عزیز میباشد.

[/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_stylish_list id=”cz_19795″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-045-heart” sk_icons=”color:#ffffff;background-color:#06113c;padding:3px;margin-left:20px;border-radius:5px;” sk_lists=”font-size:18px;color:#372e29;font-weight:500;width:45%;float:right;” sk_overall=”margin-right:0px;margin-left:80px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;background-color:#372e29;” sk_overall_mobile=”margin-right:40px;RTLmargin-left:0;margin-right:40px;RTL”][cz_gap height=”0px” height_mobile=”60px”]

[cz_image id=”cz_84131″ image=”2475″ sk_caption=”font-size:24px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#06113c;padding:40px;margin-top:-100px;margin-right:-80px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 25px 0px rgba(0,0,0,0.2);display:inline-block;” sk_caption_mobile=”margin:10px 0px 0px;display:block;” sk_caption_hover=”color:#ffffff;background-color:#372e29;”]

۱۱+[br]سال تجربه

[/cz_image]

[cz_gap height=”250px” height_mobile=”70px”]
[cz_separator_2 style=”5″ transform=”cz_sep_top” color1=”#ffffff” color2=”rgba(255,255,255,0.25)” color3=”” id=”cz_104140″ sep_height_tablet=”120px” sep_height_mobile=”80px”]
[cz_carousel slidestoshow=”1″ slidestoshow_tablet=”1″ prev_icon=”fa czico-201-back” next_icon=”fa czico-188-arrows-2″ dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_square” id=”cz_104043″ sk_overall=”margin-top:-120px;” sk_prev_icon=”color:#372e29;border-radius:5px;top:180px;left:-20px;opacity:0.5;” sk_prev_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#06113c;opacity:1;” sk_next_icon=”color:#372e29;border-radius:5px;top:180px;right:-20px;opacity:0.5;” sk_next_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#06113c;opacity:1;” sk_dots=”background-color:#06113c;border-radius:3px;”][cz_image id=”cz_50516″ image=”24570″][/cz_image][cz_image id=”cz_25499″ image=”24571″][/cz_image][cz_image id=”cz_110503″ image=”24569″][/cz_image][/cz_carousel]
[cz_gap height=”260px” height_mobile=”20px” height_tablet=”50px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” css_animation=”fadeIn” back_box=”true” id=”cz_54437″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:35px;padding-bottom:35px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.1);” back_title=”تجربه” back_content=”در خدمت ملت بودیم…” sk_back=”background-color:#06113c;border-radius:5px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;”][cz_counter number=”11″ symbol=”+” after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ id=”cz_99248″ sk_num=”font-size:52px;color:#372e29;font-weight:700;width:220px;padding-bottom:5px;margin-bottom:20px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#06113c;” sk_symbol=”font-size:36px;color:#06113c;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#372e29;font-weight:500;”][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” css_animation=”fadeIn” back_box=”true” id=”cz_12469″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:35px;padding-bottom:35px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.1);” back_title=”طراحان” back_content=”طراحان بین المللی…” sk_back=”background-color:#06113c;border-radius:5px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;”][cz_counter number=”16″ symbol=”+” after=”طراح خلاق” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ id=”cz_28244″ sk_num=”font-size:52px;color:#372e29;font-weight:700;width:220px;padding-bottom:5px;margin-bottom:20px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#06113c;” sk_symbol=”font-size:36px;color:#06113c;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#372e29;font-weight:500;”][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” css_animation=”fadeIn” back_box=”true” id=”cz_26821″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:35px;padding-bottom:35px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_back=”background-color:#06113c;border-radius:5px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;”][cz_counter number=”150″ symbol=”+” after=”پروژه” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ id=”cz_100967″ sk_num=”font-size:52px;color:#372e29;font-weight:700;width:220px;padding-bottom:5px;margin-bottom:20px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#06113c;” sk_symbol=”font-size:36px;color:#06113c;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#372e29;font-weight:500;”][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” css_animation=”fadeIn” back_box=”true” id=”cz_36764″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:35px;padding-bottom:35px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_back=”background-color:#06113c;border-radius:5px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;”][cz_counter number=”250″ symbol=”+” after=”مشتری” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ id=”cz_110089″ sk_num=”font-size:52px;color:#372e29;font-weight:700;width:220px;padding-bottom:5px;margin-bottom:20px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#06113c;” sk_symbol=”font-size:36px;color:#06113c;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#372e29;font-weight:500;”][/cz_content_box]
[cz_gap height=”300px” height_mobile=”100px”]
[cz_separator_2 style=”4″ color1=”#ffffff” color2=”rgba(255,255,255,0.25)” color3=”” id=”cz_97950″ sep_height_tablet=”120px” sep_height_mobile=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_32587″ sk_overall=”background-color:#ffffff;margin-top:-190px;border-radius:5px;box-shadow:0px -30px 54px -24px rgba(0,0,0,0.3);” sk_overall_tablet=”margin-top:-60px;”][cz_gap height=”90px” height_mobile=”50px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_91771″ image=”1516″][/cz_image][/cz_content_box]
[cz_title id=”cz_90478″]

ما در این کشور متخصص طراحی و ساخت و ساز هستیم.

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_66233″]

تیم ما متعهد می‌شویم که با درک درست نیازهای مشتریان، منابع خود را با رویکردی متمایز به کار گرفته و حداکثرسازی رضایت همه ذینفعان را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_button title=”با ما تماس بگیرید: ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴″ btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” id=”cz_13988″ sk_button=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#06113c;padding:15px 30px 15px 17px;RTLpadding-right:17px;padding-left:30px;RTL” icon=”fa czico-092-phone-call-1″ sk_icon=”font-size:28px;color:#372e29;background-color:#ffffff;padding:10px;margin-right:20px;margin-left:0px;border-radius:5px;RTLmargin-left:20px;margin-right:0;RTL” link=”title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7″ sk_button_mobile=”font-size:20px;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#372e29;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#06113c;”][cz_gap height=”60px” height_mobile=”10px” height_tablet=”40px”]

[cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_20902″ image=”32863″ sk_css=”z-index:0;”][/cz_image][cz_gap height=”1px” height_tablet=”30px” id=”cz_96262″]
[cz_gap height=”1px” height_tablet=”30px” id=”cz_96262″][cz_title text_center=”true” id=”cz_84744″]

چرا[br]انتخاب ما؟

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_105185″]

ما  همواره در تلاش برای بروز رسانی خدمات خود از جمله  طراحی و ساخت با جدید ترین متد روز در دنیا هستیم. از این رو مشتاقانه در جستجوی  و جذب افراد جوان ، پویا و با پشتکار برای تحقق آرمانهای اویم شاهانه هستیم. جلب رضایت حداکثری مشتریان عزیز

 

[/cz_title][cz_gap][cz_content_box type=”1″ id=”cz_84777″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;padding:30px 50px 50px;margin-right:-140px;border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 60px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_overall_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:60px;margin-left:0px;” class=”z99″][cz_progress_bar title=”طراحی معماری” number=”60%” style=”pbar2″ id=”cz_64855″ sk_title=”font-size:20px;color:#372e29;font-weight:600;” sk_num=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#372e29;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:#06113c;” sk_bar=”height:4px;border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ff0000;”][cz_gap height=”15px”][cz_progress_bar title=”طراحی سازه” number=”85%” style=”pbar2″ id=”cz_19368″ sk_title=”font-size:20px;color:#372e29;font-weight:600;” sk_num=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#372e29;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:#06113c;” sk_bar=”height:4px;border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ff0000;”][cz_gap height=”15px”][cz_progress_bar title=”طراحی تاسیسات مکانیکی” number=”95%” style=”pbar2″ id=”cz_24126″ sk_title=”font-size:20px;color:#372e29;font-weight:600;” sk_num=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#372e29;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:#06113c;” sk_bar=”height:4px;border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ff0000;”][cz_gap height=”15px”][cz_progress_bar title=”طراحی تاسیسات الکتریکال” number=”100%” style=”pbar2″ id=”cz_12533″ sk_title=”font-size:20px;color:#372e29;font-weight:600;” sk_num=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#372e29;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:#06113c;” sk_bar=”height:4px;border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ff0000;”][cz_gap height=”15px”][/cz_content_box]

[cz_gap height=”120px” height_mobile=”50px”]
[cz_separator_2 style=”5″ transform=”cz_sep_top” color1=”#ffffff” color2=”rgba(255,255,255,0.25)” color3=”” id=”cz_104140″ sep_height_tablet=”120px” sep_height_mobile=”80px”][cz_particles id=”cz_31835″ shapes_color=”#ffffff” shapes_number=”70″ shapes_size=”10″ lines_distance=”10″ lines_color=”#372e29″ lines_width=”1″ move_speed=”4″][cz_gap height=”330px” height_tablet=”75px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_11150″ sk_overall=”margin-bottom:15px;”]

مهندسین باتجربه در هر تخصصی

[/cz_title][cz_title text_center=”true” id=”cz_39029″]

مهندسین اویم شاهانه تقریباً هر تخصص و فوق تخصصی را پوشش می دهند.

[/cz_title][cz_gap height=”250px”][/cz_particles]

[cz_separator_2 style=”4″ color1=”#ffffff” color2=”rgba(255,255,255,0.25)” color3=”” id=”cz_59965″ sep_height_tablet=”120px” sep_height_mobile=”80px”]
[cz_gallery layout=”cz_metro_3 cz_grid_c4″ hover_fx=”cz_grid_zin” img_fx=”cz_grid_zoom_in” icon=”fa czico-140-search-7″ subtitle_css_display=”table;margin: 0 auto” id=”cz_91185″ overlay_css_background=”rgba(0,30,105,0.75)” css_font-size=”14px” gap=”35px” icon_css_color=”#000000″ icon_css_font-size=”24px” icon_css_background=”#ffffff” icon_css=”.vc_custom_1511782034684{padding-top: 8px !important;padding-right: 8px !important;padding-bottom: 8px !important;padding-left: 8px !important;}” subtitle_css_font-size=”14px” images_radius=”4px” sk_overall=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(6,17,60,0.26);” images=”33931,32863,32428,31460,30816″ sk_overlay=”background-color:rgba(55,46,41,0.75);” sk_img=”border-radius:5px;” sk_con=”CDVZmargin-top:-140px!important;CDVZ”]
[cz_gap][cz_title id=”cz_23279″]

ما چیزی را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_68868″]

با ما در تماس باشید

امروز تماس بگیرید و نقل قول خود را برای خدمات دریافت کنید.

[/cz_title][cz_gap height=”80px” height_mobile=”50px”]

<p>

</p>
<p>
</p>