×
×

فرم اداری مشکی Archives - مجله اویم شاهانه

فرم اداری ارسال صورت حساب

فرم اداری ارسال صورت حساب

فرم اداری ارسال صورت حساب به گزارش طراحی مطب :  معاونت محترم مالی واداری : باسلام ، بپیوست صورت‌حسابها و اسناد هزینه که به تایید این مدیریت رسیده‌است جهت اقدام مقتضی به‌حضور ارسال می‌گردد :     شماره شرح صورتحساب ملاحظات وسایرضمایم شماره تاریخ نام وامضاء مسئول تدارکات طراحی اپارتمان       نام وامضاء مدیریت […]

  • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
  • دیدگاه‌ها برای فرم اداری ارسال صورت حساب بسته هستند