چک لیست

چک لیست


چک لیست نقشه برداری و پیاده کردن نقشه

به گزارش ساخت هتل : چک لیست عملیات ساختمانی

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه طبقات

پس از ساخت اسکلت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل و تایید بنچ مارک
۲ انتخاب محل مناسب برای بنچ مارک اصلی در هر طبقه
۳ انتقال بنچ مارک اصلی به سایر طبقات ، حفظ راستای قائم (محور Z )
۴ پیاده کردن محور مختصات (X و Y ) درهرطبقه درجهت محورهای اصلی اسکلت (آکس بندی اسکلت)
۵ تعیین تراز طبقات با توجه به کد ارتفاعی هر طبقه
۶ کنترل صحت ترازطبقات با توجه به ارتفاع هرطبقه مطابق نقشه های اجرایی
۷ اضافه کردن محورهای مختصات فرعی در جهات X و Y و Z بسته به نیاز
۸ پیاده کردن محورمختصات طبقات درنقشه های اجرایی و اندازه گذاری عناصر نسبت به آن (دیوارها)
۹ پیاده کردن اولیه نقشه هرطبقه با استفاده از نتایج اندازه ی بند۶
۱۰ کنترل نقشه پیاده شده درطبقات ، توجه به اسکلت موجود و تطابق آن با نقشه های اجرایی
۱۱ اصلاح  نقشه های اجرایی متناسب با وضعیت اسکلت موجود در صورت نیاز
۱۲ پیاده سازی مجدد دیوارها و نقشه مطابق بند ۹
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: هزینه ساخت و ساز 

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ در شهرداری شیراز

آموزش نقاشی ساختمان با مداد
طراحی باغ ارزان قیمت

آموزش پرسپکتیو طبیعت

سازه های فلزی ال اس اف

سازه های فولادی ال اس اف

پتینه یا بلکا
قیمت ساخت ویلا متری

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.