×

قرارداد خدمات نظارتی

 • کد نوشته: 14728
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد خدمات نظارتی بسته هستند
 • قرارداد خدمات نظارتی به گزارش بازسازی ویلا : قرارداد خدمات نظارتی پروژه تحقیقاتى ……………………………………………………………………………………..این قرار داد در تاریخ  . . . . . . . . .  بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از پس دراین قرارداد […]

  قرارداد خدمات نظارتی

  قرارداد خدمات نظارتی

  به گزارش بازسازی ویلا : قرارداد خدمات نظارتی پروژه تحقیقاتى ……………………………………………………………………………………..این قرار داد در تاریخ  . . . . . . . . .  بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از پس دراین قرارداد کار فرما نامیده مىشود به نمایندگى . . . . . . . . . . . . .    مدیر عامل و رییس کمیته تحقیقات شرکت از یک طرف و خانم /  آقاى . . . . . . .  فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . به  آدرس و تلفن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    که از این پس دراین قرارداد ناظر نامیده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع این قرارداد با شرایط زیر منعقد مىگردد.

  ماده ۱- موضوع قرارداد

  موضوع این قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زیر مىباشد :

  همکارى ونظارت درانجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره شده در آیین نامه نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى.

  ماده ۲- مدت قرارداد

  مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد از تاریخ مبادله . . . . ساخت رستوران ماه مىباشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به طور کامل انجام دهد .

  ماده ۳- حق الزحمه

  مبلغ حق الزحمه ناظر از بابت انجام خدمات وموضوع قرارداد حداکثر. . . . . . . . . . ریال مىباشد قرارداد خدمات نظارتی که بر اساس ماده مربوطه در آیین نامه  نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق مىباشد .

  ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه

  حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

  ۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید .

  ۲-۴- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده توسط ناظر مبلغ و میزان حق الزحمه ناظر را بر اساس آیین نامه از محل با لاسرى پروژه پرداخت خواهد نمود .

  تبصره ۱:  از مبالغ پرداختى به ناظر پنج در صد بابت علىالحساب مالیات کسر خواهد شد

  ماده ۵ مالکیت اسناد

  کلیه اسناد ، نقشه ها و مدارکى که در ارتباط با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

  ماده ۶- دقت و کوشش

  ناظر متعهد است که خدمات موضوع این قرارداد را با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است قرارداد خدمات نظارتی و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

  ماده ۷- حل اختلاف

  هرگاه بین کارفرما وناظر اختلا فى در مورد این قرارداد  بروز نماید مسئله از طریق داورىحل وفصل خواهد شد .

  ماده ۸ نسخ قرارداد

  این قرارداد مشتمل بر ۸ ماده  در ۳ نسخه به امضا ى طرفین رسیده که تما مىنسخ اعتبار واحد دارند .

  کارفرما      :                                                         ناظر :

  متن قرارداد خدمات نظارتی

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  دکوراسیون آرایشگاه مردانه کوچک

  طراحی نمای رومی یک طبقه

  سقف عرشه فلزی

  هزینه ساخت و ساز در مشهد

  طراح المان شهری

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.