×

چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن

 • کد نوشته: 14810
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن بسته هستند
 • به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) لوله کشی فاضلاب (پلی پروپیلن با اتصالات مکانیکی) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: منابع: *دستورالعمل های کارخانه سازنده ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۶ پروژه:                                                        طبقه / طبقات:   فــاز: هزینه ساخت سوله              […]

  چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن
  به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  لوله کشی فاضلاب

  (پلی پروپیلن با اتصالات مکانیکی)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *دستورالعمل های کارخانه سازنده

  ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۶

  پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

   

  فــاز: هزینه ساخت سوله                                        واحد / واحدها:

   

  ج

   

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
  ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱ کیفیت مواداولیه بکاررفته درساخت لوله واتصالات وحلقه های آببندی  

   

  ۲ کنترل دقتهای ابعادی درساخت لوله و اتصالات  

   

  ۳ تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing براساس دستورالعمل های اجرایی  

   

  ۴ کنترل مناسب بودن لوازم و وسایل اجرای کار *  

   

  ۵ کنترل میزان پیشروی لوله داخل سوکت تا فاصله ۱ سانتی متری ازانتهای سوکت  

   

  ۶ شیب بندی مناسب لوله های افقی  

   

  ۷ نصب صحیح سیفونها جهت اطمینان ازتشکیل لایه آببند  

   

  ۸ رعایت ارتفاع استاندارد لوله ها درمحل نصب دستشویی و ظرفشویی و غیره  

   

  ۹ ایجاد نقاط ثابت((Fixed Point درلوله های قائم ازطریق نصب بست مناسب درزیرسوکت  

   

  ۱۰ ایجاد نقاط ثابت درلوله های افقی ازطریق نصب بست  آویز قبل از سوکت
  ۱۱ رعایت فاصله بستها به میزان حداکثر ۱۰برابر قطر اسمی لوله
  ۱۲ کنترل فواصل انتهای لوله های هواکش فاضلاب ازدهانه های هواکش ** ۱۶-۶-۲-۴
  ۱۳ کنترل اجرای افست در رایزرها درنقاط مشخص شده درنقشه های اجرایی
  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

  چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  لوله کشی فاضلاب

  (پلی پروپیلن با اتصالات مکانیکی)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *دستورالعمل های کارخانه سازنده

  ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۶

  پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                      واحد / واحدها:

   

  ج

   

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
  ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱۴ درپوش و تست لوله ها ** ۱۶-۵-۵-۲
  ۱۵ عایقکاری سیفونهایی که در معرض یخ زدگی قرار دارند  

   

  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

  پیوست چک  لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن و اتصالات

  ۱۶ ۵۵ آزمایش و نگهدارى

  ۱۶ ۵۵۲ نگهدارى

  الف)صاحب ساختمان (یا نماینده رسمى او)مسئول است که در مدت بهره بردارى از ساختمان همه الزامات این قسمت ازمقررات به طور کامل رعایت شود.

  ب ) از ریختن مواد زایدى که ممکن است سبب گرفتگى لوله یا فتینگ شود، باید پرهیز گردد.

  ١) در هر مورد پس از باز کردن دریچه بازدید و رفع گرفتگى باید دریچه بازدید و دسترسى به طور کامل آب بند و گازبند شود و در صورت لزوم واشر لاستیکى این دریچه تعویض گردد.

  پ ) به هنگام استفاده از مواد پاک کننده شیمیایى باید نسبت به اثرخورندگى این مواد روى مصالح لوله ها و فتینگ ها اطمینان

  حاصل شود.

  ت ) اگر براى رفع گرفتگى لوله ها از فنر استفاده می شود باید فنر یا هر وسیله دیگرى که براى رفع گرفتگى به داخل لوله هارانده می شود، از نوعى باشد که هنگام عبور از داخل لوله ها، فتینگ ها یا سیفون ها به سطح داخلى آن ها آسیب نرساند.

  ث) سیفون هاى لوازم بهداشتى باید بطور ادوارى بازدید و تمیز شود و مواد زاید (مواد پاک کننده، صابون، مو ،چربى و غیره) ازداخل سیفون خارج شود .در صورت باز کردن سیفون و تمیز کردن آن، هنگام نصب مجدد باید درزهاى اتصال آن کاملاً آب بند و گازبند شود.

  ۱۶-۶-۲-۴انتهاى لوله هواکش(Vent Terminal)

  الف)انتهاى بالاى لوله هواکش روى بام باید دست کم ٣٠ سانتیمتر از کف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواکش، بالاترباشد. این

  ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداکثر ارتفاع برف، افزایش یابد.

   ۱) اگر از بام براى سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، باید انتهاى لوله هواکش دست کم ۲/۲ متر از کف تمام شده بام بالاتر رود.

  ٢)در نقاط سردسیر اندازه نامى لوله هواکش، در عبور از بام، نباید کمتر از ٨٠ میلیمتر( ۳ اینچ ) باشد و در صورتى که متوسط حداقل مطلق دماى هواى خارج در زمستان کمتر از ١٨ درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله هواکش که در معرض هواى سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایى یا گرمکن برقى در برابر یخ زدن حفاظت شود.

  ۳) تغییر اندازه قطر نامى لوله هواکش، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید دست کم در ٣٠سانتیمترى زیر بام انجام گیرد.

   ب)انتهاى لوله هواکش باید در محلى قرار گیرد که گازهاى خروجى از دهانه آن به داخل فضاهاى ساختمان نفوذ پیدا نکند.

  ١)انتهاى لوله هواکش نباید مستقیماً زیر پیچ در، پنجره هاى بازشو یا دهانه هاى ورود هواى سیستم تعویض هواى ساختمان قرار گیرد.

  ٢)فاصله افقى انتهاى لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود براى سیستم تعویض هواى ساختمان باید دست کم ٣ متر باشد.مگر آن که انتهاى لوله هواکش دست کم ۶٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.

  ۳)اگر انتهاى لوله هواکش به طور افقى از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست کم ٣ متر تا محدوده زمین ملک فاصله افقى داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست کم ٣متر بالاتر باشد.انتهاى این لوله نباید زیر بالکن یا سایه بان دیوار خارجى ساختمان قرار گیرد.

  ۴)دهانه انتهاى لوله هواکش روى بام باید به سمت بالا باشد.

  ب )انتهاى لوله هواکش روى بام، یا دیوار خارجى ساختمان، باید با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود.

  ت ) انتهاى لوله هواکش نباید درداخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود. ازشافت ها یا دودکش هاى ساختمان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشى فاضلاب بهداشتى ساختمان استفاده شود.

  پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) لوله کشی فاضلاب (لوله های پلی اتیلن واتصالات جوشی)

  ۱۶۵۵۱ آزمایش 

  الف)کلیات

  ١) آزمایش لوله کشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.

  ٢) آزمایش لولهکشى را باید پیش از نصب لوازم بهداشتى ،و آزمایش هایى را باید پس از نصب لوازم بهداشتى انجام داد.

  ٣)پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشى، هیچ یک از اجزاى لوله کشى نباید بارنگ یا اجزاى ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش، همه اجزاى لوله کشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید آشکار و قابل بازرسى باشد.

  ۴) پیش از نصب لوازم بهداشتى آزمایش ممکن است با آب یا هوا انجام شود.

  ب) آزمایش با آب

  ١)آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، درصورتى که مصالح لوله کشى واتصال ها در برابر فشار ارتفاع (استاتیک) ساختمان مقاوم باشند، به طور یکجا براى کلیه شبکه لوله کشى انجام شود.

  ٢)درحالتى که کلیه شبکه لوله کشى به طور یکجا با آب آزمایش شود باید همه دهانه هاى باز شبکه لوله کشى، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود وتمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت ١۵دقیقه باید همه قطعات واتصال ها مورد بازرسى قرارگیرد ونشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود. در این حالت آزمایش شبکه لوله کشى فاضلاب وهوا کش ممکن است باهم انجام گیرد.

  ٣)درحالتى که شبکه لوله کشى قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاى بازدید ودسترسى، که روى تقسیم شود وآزمایش با آب در هرمنطقه به طور(ZONE ) لوله قائم پیش بینى شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه جداگانه صورت گیرد. درهرمنطقه، جز بالاترین ٣متر، فشارآزمایش با آب نباید از ۳متر ستون آب کمتر باشد وهیچ یک از قطعات یا اتصال ها نباید در معرض فشارى کمتر از ٣ متر قرار گیرد. پس از ١۵ دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسى قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم وتعویض شود وآزمایش با آب تکرار شود. دراین حالت آزمایش شبکه لوله کشى فاضلاب باید جدا از شبکه لوله کشى هواکش انجام گیرد.

  پ)آزمایش با هوا

  ۱) در آزمایش با هوا باید لوله کشى کاملاً از آب خالى باشد و دهانه هاى خروجى همه جا با کیسهاى مخصوص که با هواى فشرده پر میشود یا وسایل دیگرکه دهانه را کاملاً مسدود وهوابند میکند به طور موقت بسته شود.

  ٢)آزمایش با هوا باید با راندن هواى فشرده به داخل شبکه لوله کشى صورت بگیرد و با فشار سنج اندازه گیرى شود. فشار ۳۴ کیلوپاسکال است. پس از آن که فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دستکم ١۵ دقیقه ادامه آزمایش یابد و در این مدت فشار سنج هیچ کاهش فشارى رانشان ندهد. درصورت مشاهده کاهش فشار در مدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصالهاى لوله کشى با آب صابون بازرسى شود. درصورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض واتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود.

  ۱۶۵۵ آزمایش و نگهدارى

  ٣)درآزمایش با هوا، شبکه لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى هواکش فاضلاب ممکن است باهم انجام گیرد.

  ت ) آزمایش نهایى

  ١)آزمایش نهایى باید پس از نصب همه لوازم بهداشتى و کامل شدن سیستم لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى هواکش انجام شود. آزمایش نهایى با دود یا هوا انجام میشود.

  ۲)در این آزمایش باید انتهاى لوله اصلى که فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان یا (ملک) هدایت میکند، و نیز انتهاى لوله هاى هواکش مسدود شود و دود (با استفاده از ماشین هاى ایجاد دود) یا هوا، با فشار وارد شبکه لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى هواکش شود. در این آزمایش باید همه سیفونهاى فاضلاب با آب پر شود. اندازه گیرى با فشار سنج صورت میگیرد. فشار آزمایش ٢۵ میلیمتر آب ومدّت آن ١۵ دقیقه است.

  ٣)درمدت آزمایش نباید فشار سنج هیچ کاهش فشارى نشان دهد.

  ۴) این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود.

  ۵) درصورتى که لوله ها یا فتینگ هاى شبکه لوله کشى ، یا قسمتى از آنها، از نوع پلاستیکى (پی وی سى یا پلی اتیلن) باشد، به کار بردن دود براى آزمایش نهایى مجاز نیست.

  ۱۶-۶-۲-۴انتهاى لوله هواکش (Vent Terminal)

  الف) انتهاى بالاى لوله هواکش روى بام باید دست کم٣٠سانتیمتر از کف تمام شده بام، درنقطه خروج لوله هواکش، بالاتر باشد. این ارتفاع در نقاط سرد سیر باید با توجه به حداکثر ارتفاع برف، افزایش یابد.

  ۱) اگر از بام براى سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، باید انتهاى لوله هواکش دست کم ۲/۲متر از کف تمام شده بام بالاتر رود.

  ٢) درنقاط سرد سیر اندازه نامى لوله هواکش، در عبور از بام، نباید کمتر از ٨٠ میلیمتر (۳ اینچ ) باشد و در صورتى که متوسط حداقل مطلق دماى هواى خارج در زمستان کمتر از ١٨ درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله هواکش که در معرض هواى سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایى یا گرمکن برقى در برابر یخزدن حفاظت شود.

  ٣) تغییر اندازه قطر نامى لوله هواکش، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید دست کم در٣٠سانتیمترى زیر بام انجام گیرد.

  ب) انتهاى لوله هواکش باید در محلى قرار گیرد که گازهاى خروجى از دهانه آن به داخل فضاهاى ساختمان نفوذ پید انکند.

  ١) انتهاى لوله هواکش نباید مستقیماً زیر پیچ در، پنجره هاى بازشو یا دهانه هاى ورود هواى سیستم تعویض هواى ساختمان قرار گیرد.

  ٢) فاصله افقى انتهاى لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود براى سیستم تعویض هواى ساختمان باید دست کم٣ متر باشد. مگر آنکه انتهاى لوله هواکش دست کم۶٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.

  ۳) اگر انتهاى لوله هواکش به طور افقى از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست کم٣متر تا محدوده زمین ملک فاصله افقى داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست کم ٣ متر بالاتر باشد. انتهاى این لوله نباید زیر بالکن یا سایه بان دیوار خارجى ساختمان قرار گیرد.

  ۴)دهانه انتهاى لوله هواکش روى بام باید به سمت بالا باشد.

  ب) انتهاى لوله هواکش روى بام، یا دیوار خارجى ساختمان، باید با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود.

  ت) انتهاى لوله هواکش نباید در داخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود. از شافت ها یا دودکش هاى ساختمان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشى فاضلاب بهداشتى ساختمان استفاده شود.

  مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

  نما شسته سیمانی قیمت

  طراحی آپارتمان کوچک ایرانی
  نما شسته ساختمان

  ریز هزینه ساخت ساختمان
  برآورد هزینه ساخت ساختمان در روستا
  راههای کاهش هزینه ساخت ساختمان

  حدود قیمت نقاشی ساختمان

  بازسازی ساختمان در کیش

  ال اس اف اصفهان

  ساخت ویلا های مدرن

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.