چک لیست سیمانکاری آستر

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش ال اس اف : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست سیمانکاری آستر

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  ساخت ویلا های کوچک                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:   قانون ساخت و ساز برج باغ                                              تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل تطابق محل های سیمانکاری با نقشه های اجرایی
۲ کنترل تکمیل کارهای تاسیساتی و الکتریکی
۳ کنترل محل عبور لوله های آب باران
۴ کنترل نسبت حجم سیمان در ملات و نوع آنها * ۱۲-۳-۱-۱
۵ کنترل نصب مش قبل از سیمانکاری در محلهای لازم * ۱۲-۲-۵
۶ کنترل کرم بندی و شمشه کشی سطوح * ۱۲-۳-۱-۱
۷ کنترل دما هنگام ساخت ملات و مدت مصرف * ۹-۵-۳
۸ کنترل حداقل ضخامت لازم قشر آستر(۱.۵ سانتیمتر) * ۱۲-۳-۱
۹ کنترل مقدار و نوع ماله کشی(جمع نشدن قسمت نرم ملات روی سطح) * ۱۲-۳-۱-۱
۱۰ کنترل زوایا
۱۱ عمل آوری و آب پاشی بلافاصله بعد ازگرفتن ملات * ۱۲-۲-۵
۱۲ کنترل عدم ترک خوردگی و جداشدگی و ناهمواری * ۱۲-۲-۵
۱۳ حفاظت و نظافت بموقع پروفیل ها و نمای سنگ و آجر مجاور
۱۴ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
۱۵ نگه داری لایه آستر به صورت مرطوب(به مدت یک هفته) * ۱۲-۲-۵
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی مدرن ویلای سو

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۱
طراحی واحد آپارتمانی
ساخت ویلای زیبا

مراحل و ترتیب ساخت ساختمان

گرفتن جواز ساخت ساختمان

مشارکت در ساخت یاسوج

کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰

حذف وال پست

آموزش ترکیب رنگ به کودک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!