×

قرارداد همسان ساختمان و نصب

 • کد نوشته: 14888
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد همسان ساختمان و نصب بسته هستند
 • قرارداد همسان ساختمان و نصب به گزارش بازسازی ویلا : این شرایط خصوصی , نمای مسکونی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , […]

  قرارداد همسان ساختمان و نصب

  قرارداد همسان ساختمان و نصب

  به گزارش بازسازی ویلا : این شرایط خصوصی , نمای مسکونی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط به شرایط عمومی است .

  ماده ۳-۱.

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………………. است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………………. است .

  ماده ۳-۲. سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارت اند از :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۱۹. موعد تحویل نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما ………………… است .

  ماده ۲۰-۱. مسئولیت دو طرف پیمان , در پرداخت عوارض , حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات و حق بیمه تأمین اجتماعی , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۲۸-۲. در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۲۴-۶-۷. مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۳۴ است .

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۳۵-۷-۱- میزان کسورات حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۳۵-۸ . به ازای هر ۳۰ روز , تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ……………….. به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

  ماده ۳۶. نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۲۷-۱-۴ . در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۳۷-۱-۵. تعدیل ( عدم شمول تعدیل به پیمانکار , یا فرمول تعدیل درج شود ) .

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۴۱-۱. تحویل موقت کارهای موضوع پیمان پس از  اتمام مرحله ………………. انجام می شود .

  ماده ۴۲-۱. دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ………….. روز است .

  ماده ۴۶-۳. برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۴۷. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  مجموع مبالغ خسارت تأخیر دریافتی از ………………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

  ماده ۵۵-۱.

  حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۵۶-۳. مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های ……………….. به عهده ……………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ماده ۵۸-۱. ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۶۲-۳. مرجع منصوب کننده اعضای هیئت حل اختلاف به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  نماینده کارفرما                                                                                         نماینده پیمانکار

  نام ونام خانوادگی                                                                                      نام و نام خانوادگی

  امضا طراحی و اجرای دکوراسیون اداری                                                                      مهر و امضا

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  نحوه محاسبه هزینه نقاشی ساختمان

  جدول مراحل ساخت ساختمان

  قیمت جواز ساخت خانه

  مشارکت در ساخت ستارخان

  ضوابط شهرداری و نظام مهندسی

  وال پست مشهد

  آموزش ترکیب رنگ گلبهی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.