×

قرارداد آماده سقف دامپا

 • کد نوشته: 2733
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد آماده سقف دامپا بسته هستند
 • قرارداد سقف دامپا این قرارداد مابین آقای   طراحی داخلی رستوران                    به نشانی و تلفن                      که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای فرزند                متولد              صادره از              به شماره شناسنامه                     به نشانی وشماره تلفن                      که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد  می گردد. ماده […]

  قرارداد آماده سقف دامپا

  قرارداد سقف دامپا

  این قرارداد مابین آقای   طراحی داخلی رستوران                    به نشانی

  و تلفن                      که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای

  فرزند                متولد              صادره از              به شماره شناسنامه                     به نشانی

  وشماره تلفن                      که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد  می گردد.

  ماده ۱ –موضوع قرارداد  :

  موضوع قرارداد عبارتست از اجرای عملیات تهیه و نصب سقف دامپا در طبقات                 بلوک ساختمانی پروژه        با مصالح زیر سازی به طور کامل در ساختمان               طبقه به نشانی

  و دارای پروانه ساختمانی شماره                به شرح زیر :

  ۱-۱- تهیه و نصب سقف کاذب دامپا آلومینیوم با زیرسازی از قوطی و ساپورت های لازم .

  ۱-۲- جانمایی چراغ های فلورسنت

  ماده ۲ –مشخصات فنی و تقسیم بندی قیمت ها  :

  به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نمونه های ارائه شده از سوی پیمانکار و تایید و کنترل کارفرما و مهندس ناظر تعیین می گردد . با توجه به مراحل مختلف کار و جهت ارائه صورت وضعیت ها قیمت واحد کار برای مراحل مختلف به شرح زیر می باشد :

  ۱-۲- زیرسازی و پروفیل گذاری ۴۰%

  ۲-۲- پانل گذاری و نصب صفحات و جانمایی چراغ ها ۶۰%

  ماده ۳ –مدت قرارداد :

  مدت اجرای این قرارداد به مدت              ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

  ماده ۴ – تعهدات پیمانکار :

  ۴-۱- پیمانکار متعهد است ابعاد و اندازه های اجرایی کار را بر مبنای وضعیت موجود کار اجرا شده برداشت و به تصویب کارفرما برساند .

  ۴-۲-اجرای هر مرحله از کار منوط به تایید مرحله قبل از آن توسط کارفرما می باشد .

  ۴-۳-پیمانکار متعهد است که مورد پیمان را به بهترین کیفیت بر طبق نظر دستگاه نظارت پروژه به انجام برساند .

  ۴-۴- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیز کارگاه و شرو.ع عملیات اجرایی اقدام نماید .

  ۴-۵- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

  ۴-۶- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد .

  ۴-۷- حمل کلیه مصالح از کارخانه به کارگاه و از کارگاه به طبقات به عهده پیمانکار است .

  ۴-۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظر کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل قطعات ضایعاتی از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

  ۴-۹-پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء این قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

  ۴-۱۰-پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .

  ۴-۱۱- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و … می باشد

  ۴-۱۲- اجرای دوغاب و بتونه کاری های لازم

  ۴-۳-۹- دوبله کاری سنگ های پله

  ۴-۳- ۱۰- ایجاد آب چکان دستی در سنگ ها

  ۴-۳-۱۱- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی

  توضیح : آن قسمت از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابزار و آب چکان های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد .

  ۴-۴- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله ، کمچه ، ملاقه ، چکش لاستیکی ، فرز و سنگ های برش لازم و …. را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است .

  ۴-۵- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .

  ۴-۶- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

  ۴-۷- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، پودرسنگ ، ماسه بادی ، انواع سنگ ، آهن آلات لازم و … از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .

  ۴-۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

  ۴-۹- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آنت استناد به جهل خود نماید .

  ۴-۱۰- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و … می باشد ۴-۱۲- کارفرما کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

  ۴-۱۳- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده وی می باشد .

  ۴-۱۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .

  ۴-۱۵- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هرگونه خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .

  ۴-۱۶- مسئول کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاه برداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

  ۴-۱۷- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

  ۴-۱۸- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیب اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .

  ۴-۱۹-کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .

  ۴-۲۰- پیمانکار موظف است که کلیه مررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .

  ۴-۲۱- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با مهندس ناظر یا نماینده قانون کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .

  ۴-۲۲- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .

  ۴-۲۳- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .

  تبصره ( ۱ ) مبنای محاسبه متراژ ، سطوح پانل گذاری می باشد .

  ماده ۵- تعهدات کارفرما :

  ۵-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد .

  ۵-۲- کلیه رقوم ارتفاعی در هر طبقه توسط مهندس ناظر یا نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود .

  ۵-۳- کارفرما موظف است مکانی جهت اسنراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

  ۵-۴- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .

  ۵-۵- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید .

  تبصره ( ۲ ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

  ماده ۶- مبلغ قرارداد  :

  مبلغ موضوع ماده یک بر اساس                   متر مربع اجرای پانل ( پیش بینی اولیه ) از قرار هر متر مربع    نما    ریال می باشد . مبلغ کل قرارداد                             ریال برآورد می گردد.

  تبصره ( ۳ ) به قیمت های مندرج در ماده ۶ این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

  تبصره ( ۴ ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .

  تبصره ( ۵ ) قیمت واحد در ماده شش تعیین مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و نمونه های ارائه شده و مشخصات فنی باشد .

  تبصره ( ۶ ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده ۶ و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .

  ماده ۷- کسورات قانونی   :

  از این قرارداد ۵%  بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد.

  ماده ۸- پرداخت های موقت   :

  پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می گردد . ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین نهایی کار به کارفرما یا مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

  ماده ۹- تغییر مدت قرارداد  :

  تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود.

  ۹-۱- با توافق طرفین

  ۹-۲- درصورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .

  ۹-۳- درصورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد .

  ۹-۴- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

  ماده ۱۰- حل اختلاف  :

  هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای                 به عنوان مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

  ماده ۱۲- جریمه :

  در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل                      ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و

  کارفرما است .

  ماده ۱۳- دوره تضمین :

  مدت دوره تضمین قرارداد    ساختمان آنلاین                  ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بدون کار انجام شده مبلغ ۱۰% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد .

  این قرارداد در ۱۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ

  تنظیم گردیده است .

  پیمانکار                                                                      کارفرما

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک

  طراحی داخلی آپارتمان صد متری

  ساخت ویلا روستای

  مراحل ساخت ساختمان مصالح بنایی

  مراحل اخذ مجوز ساخت از جهاد کشاورزی

  مشارکت در ساخت نمک ابرود

  وال پست در رویت

  اموزش ترکیب رنگ روغن چهره

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.