از ۰ تا ۱۰۰ طراحی حوزه علمیه و ساخت حوزه علمیه

طراحی حوزه علمیه

طراحی حوزه علمیه


فضای آموزشی سنتی با طراحی حوزه علمیه

طراحی حوزه علمیه به عنوان یک فضای آموزشی قدمتی چند صد ساله دارد. الگوی اولیۀ آن تابع الگوی مساجد بود و در گذشته با عنوان مدرسه یا مدرسه دینی هم شناخته می‎شد. در معماری حوزۀ علمیه سنتی، یک حیاط مرکزی و حجره‎هایی در اطراف جهت مطالعه و اقامت طلاب ساخته می‎شد.

جهت طراحی و ساخت با ما در تماس باشید.

طراحی حوزه علمیه
طراحی حوزه علمیه

اصل اساسی در این سبک معماری بر ایجاد فضای مباحثه و تبادل نظر بود. به طوری که فضاهای عمومی چون کلاس‎های درس به شکلی بود که طلاب دور تا دور آن می‎نشستند و نسبت به یکدیگر اشراف داشتند. در طول تدریس آن‎ها می‎توانستند با استاد و سایر هم درسان خود به بحث بپردازند. حجره‎ها نیز تا حدودی از این اصل پیروی می‎کردند و جلوخانی داشتند که برای نشستن و بحث‎های گروهی مناسب بود.

طراحی حوزه علمیه
طراحی حوزه علمیه

طراحی حوزه علمیه مشابه فضاهای آموزشی دانشگاهی

پس از رواج معماری آموزشی به سبک غربی و طراحی مدارس به صورت کلاس‎های متعدد و نشستن دانش آموزان و دانشجویان به شکل ردیفی، طراحی حوزه علمیه نیز تا حدودی به تبعیت از این سبک معماری تغییر کرد.

البته هنوز هم می‎توان در برخی از شهرهای ایران که فضای کافی در اختیار مهندسان است، طراحی حوزه علمیه سنتی را مشاهده کرد ولی عموماً حوزۀ علمیه مشابه مدارس مدرن ساخته می‎شود و فقط در طراحی داخلی سعی بر آن است که برخی ویژگی‎های آموزش دینی مانند مباحثه در چیدمان مبلمان رعایت شود.

ساخت حوزه علمیه
ساخت حوزه علمیه

ساخت حوزه علمیه

به نظر می‎رسد غلبه این سبک از معماری در ساخت حوزه علمیه، نحوۀ آموزش و تدریس علوم دینی را هم تحت تأثیر قرار داده و از کیفیت آن کاسته است. برای همین پیشنهاد می‎شود در طراحی حوزه علمیه از مهندسانی استفاده شود که نسبت به معماری سنتی ایرانی، کارکرد فضاهای آن و هدف از ساخت این فضاها آشنایی داشته باشند.

حوزه علمیه
حوزه علمیه

همچنین از آنجایی که حوزۀ علمیه فضایی پژوهشی است، در نظر گرفتن فضاهایی چون کتابخانه، سالن مطالعه و کنفرانس برای آن ضروری است. ترکیب ملزومات پژوهش در دنیای امروز با فضای سنتی حوزۀ علمیه می‎تواند دریچه‎ای به سوی بومی سازی علوم مهندسی باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!