فایل چک لیست کارهای برقی آسانسور

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

کارهای برقی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* ضوابط اداره  استاندارد

**

طـرح: ویلاهای مدرن کوچک                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل عدم اجرای تجهیزات برقی به جزآنچه مربوط به آسانسورمی باشد درداخل چاله آسانسور  

 

۲ کنترل سایز کابل تغذیه آسانسوربانقشه ها ، اجرای کابلکشی آن بادرنظرگرفتن طول کابل انتظار در مسیر پیش بینی شده در نقشه ها  

 

۳ کنترل نقشه تابلوتغذیه برق آسانسور با استاندارد و سفارش ساخت آن *  

 

۴ کنترل اجرای کابل بین مرکزاعلام حریق و موتورخانه آسانسور براساس نقشه های اجرائی  

 

۵ کنترل اجرای کابل تلفن بین مرکزتلفن یا ساختمان نگهبانی و موتورخانه آسانسور براساس نقشه های اجرائی  

 

۶ کنترل اجرای لوله کشی و سیم کشی مربوط به چراغهای روشنائی چاله آسانسور ، نصب چراغهای فوق و کلیدهای مربوط به آنها درمحلهای مقررمطابق نقشه های اجرائی  

 

۷ کنترل اجرای پریز برق در نزدیکی کف چاله آسانسور مطابق نقشه های اجرائی  

 

۸ کنترل اجرای لوله کشی و سیم کشی و نصب کلید،پریز، چراغ روشنائی،اگزوزفن،ترموستات دیواری ودتکتورموتورخانه آسانسورمطابق نقشه های اجرائی  

 

۹ نصب قوطی های نمراتور و شاسی و اجرای لوله ها ارتباطی قوطی ها به چاهک  

 

۱۰ نصب و سربندی تابلو تغذیه برق آسانسور
۱۱ با رعایت موارد مندرج درچک لیست نصب تابلوهای برق
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی نمای ساختمان

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

انواع نما شسته
ضوابط شهرداری رامسر

هزینه ساخت یک طبقه اضافی روی ساختمان

قیمت نقاشی ساختمان در رشت

بازسازی اقساطی ساختمان

اجرای ال اس اف
نقشه ی ساخت ویلا

طراحی آپارتمان ۱۰۰ متری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!