×

دانلود کامل ترین نقشه کف | پلان کف | دیتیل کف سازی | دتایل کف سازی

 • کد نوشته: 29531
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای دانلود کامل ترین نقشه کف | پلان کف | دیتیل کف سازی | دتایل کف سازی بسته هستند
 • دانلود اتوکد کف سازی همکف به گزارش بازسازی ویلا کردان : دانلود اتوکد کف سازی همکف | دانلود انواع کفسازی همکف نمونه یک : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با بتن نمونه ۱ : دانلود اتوکد کف سازی همکف    نمونه دو : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با […]

  دانلود کامل ترین نقشه کف | پلان کف | دیتیل کف سازی | دتایل کف سازی

  دانلود اتوکد کف سازی همکف

  به گزارش بازسازی ویلا کردان : دانلود اتوکد کف سازی همکف | دانلود انواع کفسازی همکف

  نمونه یک : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با بتن

  دانلود اتوکد کف سازی همکف

  دانلود اتوکد کف سازی همکف

  نمونه ۱ : دانلود اتوکد کف سازی همکف

   

   نمونه دو : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی

  اتوکد کف سازی همکف

  اتوکد کف سازی همکف

  نمونه ۲ : دانلود اتوکد کف سازی همکف

   نمونه سه : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ

  اتوکد کفسازی همکف

  اتوکد کفسازی همکف

  نمونه سه : دانلود اتوکد کفسازی همکف

   نمونه چهار: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر

  فاز 2 کفسازی همکف

  فاز ۲ کفسازی همکف

  دانلود فاز ۲ کفسازی همکف

   نمونه پنج : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک

   نمونه پنج : دانلود جزئیات کف سرامیک

   نمونه شش: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزائیک

   نمونه شش یک: دانلود نقشه کف موزائیک

   نمونه شش دو : دانلود فاز ۲ کف موزائیک

   نمونه شش سه: دانلود دتایل کف موزائیک

   نمونه هفت : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتنی

   نمونه هفت : دانلود اتوکد کف بتنی

   نمونه هشت: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی

   نمونه هشت: دانلود اتوکد آجر سیمانی

   نمونه نه : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ

  نمونه نه : دانلود اتوکد کف سنگ

   نمونه ده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی

   نمونه ده : دانلود اتوکد قطعات پیش ساخته بتنی

   نمونه یازده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر سیمانی

   نمونه یازده : دانلود فاز۲ کف خاک با پوشش آجر سیمانی

   نمونه دوازده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش لاشه سنگی

   نمونه دوازده: دانلود کف لاشه سنگی

   نمونه سیزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش بتنی

   نمونه سیزده : دانلود دتایل کف بتنی

   نمونه چهارده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ

   نمونه چهارده : دانلود دتایل کف سنگی

   نمونه پانزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر

   نمونه پانزده : دانلود دتایل کف آجر

   نمونه شانزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش سرامیک

   نمونه شانزده : دانلود فاز۲ کف سرامیک

   

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.