آموزش نقشه فاز 2

دانلود اتوکد پی گسترده | دانلود جزئیات شالوده گسترده

دانلود اتوکد پی گسترده

به گزارش بازسازی ویلا : شالوده بتنی مسلح به عیار حداقل ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب مطابق – مشخصات فنی نقشه های سازه و گزارش فنی خاک

دانلود اتوکد پی گسترده
دانلود اتوکد پی گسترده

دانلود اتوکد پی گسترده

نوشته های مشابه

واتساپ مشاورهتماس مشاوره