چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی

کابینت

کابینت

اجرای حصار دائم محوطه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای اتیکس                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان ازکالیبره بودن وسایل نقشه برداری
۲ پیمایش و کنترل محدوده زمین پروژه
۳ کنترل نقشه با اسناد مالکیت و پروانه و حصول اطمینان از صحت محدوده زمین
۴ کنترل کدهای ارتفاعی باتوجه به کدهای نقشه وپروژه های مجاور
۵ بررسی تاسیسات عبوری شهری درمجاورت حصارمحوطه
۶ پیش بینی های لازم جهت ایمنی عابرین واتومبیل های گذری
۷ خاکبرداری و پی کنی محل اجرای حصار دائم
۸ کوبیدن سطح زیرپی طبق مشخصات
۹ پی سازی طبق نقشه های فنی
۱۰ اجرای دیوار محوطه طبق مشخصات فنی
۱۱ کنترل تراز نهایی دیوار محوطه
۱۲ اجرای نرده طبق نقشه ها و مشخصات فنی
۱۳ کنترل درزهای انبساط و اجرایی
۱۴ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا دماوند

تاریخ:

امضاء: طراحی نمای ویلا

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نما شسته اپارتمان
شستن نما اصفهان

ضوابط شهرداری رشت

قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۰

بازسازی ساختمان دیوار

طراحی حیاط آپارتمان ایرانی

ساختمان با ال اس اف

ساخت ویلا هشتی

بیمه مهندسی ( زندگی مهندسی تان را بیمه کنید )

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

چک لیست ساختمان - کلیک کنید.

چک لیست عملیات مکانیکی - کلیک کنید.

چک لیست الکتریکال -  کلیک کنید.

رضا امیریمشاهده نوشته ها

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام قصد دارم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن شغل، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم. به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره