چک لیست

چک لیست


فهرست مطالب

چک لیست گچ کاری

چک لیست عملیات ساختمانی

کابینت

کابینت

گچ کاری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   طراحی نما                                                          بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱- پیش از گچ کاری
۱-۱ تکمیل عملیات گچ و خاک و لکه گیری
۲-۱ کنترل تکمیل بودن کارهای تاسیساتی
۳-۱ کنترل امتداد و راستای سطوح گچ و خاک و اصلاح آن در صورت نیاز
۴-۱ کنترل کیفیت گچ
۵-۱ تهیه تمهیدات لازم در زمان سرما
  ۲- بعد از گچ کاری
۱-۲ کنترل زوایا در کنج ها و لبه ها
۲-۲ هم راستا بودن لبه های کار در سقف و دیوار
۳-۲ کنترل سطح تمام شده با چارچوب ، قرنیز ، پنجره و …….
۴-۲ یکنواختی و مسطح بودن سطح کار

 

۵-۲ شاقولی بودن سطوح (مطابق نقشه)
۶-۲ کنترل طبله و پوسته نشدن سطح
۷-۲ کیفیت عدم زبری سطح تمام شده از نظر نقاشی
۸-۲ کیفیت چفت و ابزارگچی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: lsf

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ رمپ دار

آموزش نقاشی ساختمان ها

قیمت طراحی باغ ویلا

آموزش طراحی پرسپکتیو دو نقطه ای

سازه ال اس اف کرمان

پتینه همدان

قیمت ساخت استخر ویلا

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره