چک لیست کف سازی با ملات

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کف سازی با ملات

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ساخت برج باغ                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ اجرای نقاط مشخص کننده تراز ارتفاعی
۲ تمیزکاری زیرکار
۳ حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
۴ تطابق ضخامت کف سازی با نقشه های اجرایی
۵ کنترل زمان استفاده از بتن بعد از اتمام ساخت * ۹-۵-۳-۴
۶ تطابق نسبت مواد مصرف شده در ملات با مشخصات فنی و طرح اختلاط * ۹-۵-۳
۷ کیفیت لیسه ای کردن
۸ تطابق تراز کف سازی با نقشه های اجرایی
۹ نگهداری و محافظت از سطح کار (عمل آوری)
۱۰ ایجاد درز با پلی استایرن یا Spacer در صورت نیاز
۱۱ رعایت دمای محیط هنگام انجام عملیات کف سازی (بالاتراز۵ درجه) * ۱۰-۳-۲-۴
۱۲ تمیز کاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا مدرن دوبلکس

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس