چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای حصار دائم محوطه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای اتیکس                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان ازکالیبره بودن وسایل نقشه برداری
۲ پیمایش و کنترل محدوده زمین پروژه
۳ کنترل نقشه با اسناد مالکیت و پروانه و حصول اطمینان از صحت محدوده زمین
۴ کنترل کدهای ارتفاعی باتوجه به کدهای نقشه وپروژه های مجاور
۵ بررسی تاسیسات عبوری شهری درمجاورت حصارمحوطه
۶ پیش بینی های لازم جهت ایمنی عابرین واتومبیل های گذری
۷ خاکبرداری و پی کنی محل اجرای حصار دائم
۸ کوبیدن سطح زیرپی طبق مشخصات
۹ پی سازی طبق نقشه های فنی
۱۰ اجرای دیوار محوطه طبق مشخصات فنی
۱۱ کنترل تراز نهایی دیوار محوطه
۱۲ اجرای نرده طبق نقشه ها و مشخصات فنی
۱۳ کنترل درزهای انبساط و اجرایی
۱۴ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا دماوند

تاریخ:

امضاء: طراحی نمای ویلا

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نما شسته اپارتمان
شستن نما اصفهان

ضوابط شهرداری رشت

قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۰

بازسازی ساختمان دیوار

طراحی حیاط آپارتمان ایرانی

ساختمان با ال اس اف

ساخت ویلا هشتی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس