سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای حصار دائم محوطه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای اتیکس                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان ازکالیبره بودن وسایل نقشه برداری
۲ پیمایش و کنترل محدوده زمین پروژه
۳ کنترل نقشه با اسناد مالکیت و پروانه و حصول اطمینان از صحت محدوده زمین
۴ کنترل کدهای ارتفاعی باتوجه به کدهای نقشه وپروژه های مجاور
۵ بررسی تاسیسات عبوری شهری درمجاورت حصارمحوطه
۶ پیش بینی های لازم جهت ایمنی عابرین واتومبیل های گذری
۷ خاکبرداری و پی کنی محل اجرای حصار دائم
۸ کوبیدن سطح زیرپی طبق مشخصات
۹ پی سازی طبق نقشه های فنی
۱۰ اجرای دیوار محوطه طبق مشخصات فنی
۱۱ کنترل تراز نهایی دیوار محوطه
۱۲ اجرای نرده طبق نقشه ها و مشخصات فنی
۱۳ کنترل درزهای انبساط و اجرایی
۱۴ تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا دماوند

تاریخ:

امضاء: طراحی نمای ویلا

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست ساختمان
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما