چک لیست آسفالت رویه خیابان

چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

به گزارش هزینه بازسازی ویلا

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اجرای لایه پریم کت با قیر MC (حدود ۱۲۰۰گرم درمترمربع)
۱-۱ اجرای آزمایش نوع و میزان قیراز محل در هنگام قیرپاشی
۲-۱ کنترل عدم عبور کسی یا ماشینی از روی لایه تا ۴۸ ساعت بعد از پریم کت
۳-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی.(مشخصات قیرمصرفی باید بااستانداردهای۲۰ m و۲۲۶ m آشتو مطابقت داشته باشد)
۴-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به نوع ترافیک عبوری میباشد.
۲ دمای بتن آسفالتی درمحل خروج ازکارخانه براساس حدمجاز حداکثر (cº۱۷۰) باشد.
۱-۲ دما درمحل پخش بتن آسفالتی ازcº۸۰ کمتر نباشد.
۲-۲ هنگام پخش آسفالت بارندگی یا یخ زدگی نباشد.
۳-۲ هنگام پخش آسفالت دمای محیط ازcº۱۰ بالاترباشد.
۴-۲ هنگام پخش آسفالت دمای سطح کار ازcº۲۵ بالاترباشد.
۵-۲ شیب عرضی و ضخامت آسفالت طبق نقشه توسط فینیشر درست اجرا شده است.
۳ از غلطک چرخ آهنی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم اولیه لایه آسفالتی استفاده شده است
۱-۳  از غلطک چرخ لاستیکی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم ثانویه لایه آسفالتی استفاده شده است.
۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای مدارک آزمایشگاهی مصالح مصرفی ازقبیل آزمایش لوس آنجلس(سایش)،دانه بندی،درصدشکستگی،جذب قیر،فیلر،SE ،منحنی دانه بندی،ضریب تورق و تطویل و………. درحدمجازمیباشد.
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱-۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای طرح اختلاط توسط آزمایشگاه معتبر می باشد.
۲-۴  نتایج آزمایش آسفالت مطابق طرح اختلاط می باشد.
۳-۴ درزهای اجرایی آسفالت با مصالح نرم و صاف مسطح و درزبندی و کوبیده می شود.
۴-۴ درصورت ایجاد فاصله زمانی بین لایه بیندر و توپکا  از قیرMC (تک کت) حدود ۴۰۰گرم درمترمربع استفاده گردیده
 
   
 
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی آپارتمان ۴۰ متری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان طرح جدید

طراحی ویلا کوهستانی

ساخت کارخانه فروسیلیس

طراحی رستوران چوبی

طراحی کلاسیک سقف کاذب

پروانه ساخت سوله

طراحی داخلی منزل کوچک

هزینه ساخت سوله

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!