فرم اداری

فرم اداری


چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اجرای لایه پریم کت با قیر MC (حدود ۱۲۰۰گرم درمترمربع)
۱-۱ اجرای آزمایش نوع و میزان قیراز محل در هنگام قیرپاشی
۲-۱ کنترل عدم عبور کسی یا ماشینی از روی لایه تا ۴۸ ساعت بعد از پریم کت
۳-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی.(مشخصات قیرمصرفی باید بااستانداردهای۲۰ m و۲۲۶ m آشتو مطابقت داشته باشد)
۴-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به نوع ترافیک عبوری میباشد.
۲ دمای بتن آسفالتی درمحل خروج ازکارخانه براساس حدمجاز حداکثر (cº۱۷۰) باشد.
۱-۲ دما درمحل پخش بتن آسفالتی ازcº۸۰ کمتر نباشد.
۲-۲ هنگام پخش آسفالت بارندگی یا یخ زدگی نباشد.
۳-۲ هنگام پخش آسفالت دمای محیط ازcº۱۰ بالاترباشد.
۴-۲ هنگام پخش آسفالت دمای سطح کار ازcº۲۵ بالاترباشد.
۵-۲ شیب عرضی و ضخامت آسفالت طبق نقشه توسط فینیشر درست اجرا شده است.
۳ از غلطک چرخ آهنی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم اولیه لایه آسفالتی استفاده شده است
۱-۳  از غلطک چرخ لاستیکی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم ثانویه لایه آسفالتی استفاده شده است.
۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای مدارک آزمایشگاهی مصالح مصرفی ازقبیل آزمایش لوس آنجلس(سایش)،دانه بندی،درصدشکستگی،جذب قیر،فیلر،SE ،منحنی دانه بندی،ضریب تورق و تطویل و………. درحدمجازمیباشد.
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱-۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای طرح اختلاط توسط آزمایشگاه معتبر می باشد.
۲-۴  نتایج آزمایش آسفالت مطابق طرح اختلاط می باشد.
۳-۴ درزهای اجرایی آسفالت با مصالح نرم و صاف مسطح و درزبندی و کوبیده می شود.
۴-۴ درصورت ایجاد فاصله زمانی بین لایه بیندر و توپکا  از قیرMC (تک کت) حدود ۴۰۰گرم درمترمربع استفاده گردیده
 
   
 
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی آپارتمان ۴۰ متری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نویسنده : رضا امیری -*- چک لیست الکتریکی -*- چک لیست مکانیکی -*- چک لیست ساختمان
چک لیست دودکش موتور خانه
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما