چک لیست آسفالت رویه خیابان

فرم اداری

فرم اداری


چک لیست آسفالت رویه خیابان

چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اجرای لایه پریم کت با قیر MC (حدود ۱۲۰۰گرم درمترمربع)
۱-۱ اجرای آزمایش نوع و میزان قیراز محل در هنگام قیرپاشی
۲-۱ کنترل عدم عبور کسی یا ماشینی از روی لایه تا ۴۸ ساعت بعد از پریم کت
۳-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی.(مشخصات قیرمصرفی باید بااستانداردهای۲۰ m و۲۲۶ m آشتو مطابقت داشته باشد)
۴-۱ انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به نوع ترافیک عبوری میباشد.
۲ دمای بتن آسفالتی درمحل خروج ازکارخانه براساس حدمجاز حداکثر (cº۱۷۰) باشد.
۱-۲ دما درمحل پخش بتن آسفالتی ازcº۸۰ کمتر نباشد.
۲-۲ هنگام پخش آسفالت بارندگی یا یخ زدگی نباشد.
۳-۲ هنگام پخش آسفالت دمای محیط ازcº۱۰ بالاترباشد.
۴-۲ هنگام پخش آسفالت دمای سطح کار ازcº۲۵ بالاترباشد.
۵-۲ شیب عرضی و ضخامت آسفالت طبق نقشه توسط فینیشر درست اجرا شده است.
۳ از غلطک چرخ آهنی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم اولیه لایه آسفالتی استفاده شده است
۱-۳  از غلطک چرخ لاستیکی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم ثانویه لایه آسفالتی استفاده شده است.
۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای مدارک آزمایشگاهی مصالح مصرفی ازقبیل آزمایش لوس آنجلس(سایش)،دانه بندی،درصدشکستگی،جذب قیر،فیلر،SE ،منحنی دانه بندی،ضریب تورق و تطویل و………. درحدمجازمیباشد.
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

آسفالت رویه خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱-۴ کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای طرح اختلاط توسط آزمایشگاه معتبر می باشد.
۲-۴  نتایج آزمایش آسفالت مطابق طرح اختلاط می باشد.
۳-۴ درزهای اجرایی آسفالت با مصالح نرم و صاف مسطح و درزبندی و کوبیده می شود.
۴-۴ درصورت ایجاد فاصله زمانی بین لایه بیندر و توپکا  از قیرMC (تک کت) حدود ۴۰۰گرم درمترمربع استفاده گردیده
 
   
 
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی آپارتمان ۴۰ متری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان طرح جدید

طراحی ویلا کوهستانی

ساخت کارخانه فروسیلیس

طراحی رستوران چوبی

طراحی کلاسیک سقف کاذب

پروانه ساخت سوله

طراحی داخلی منزل کوچک

هزینه ساخت سوله ۱۴۰۰

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس