×

نمونه کلی قرارداد نامه

 • کد نوشته: 14713
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای نمونه کلی قرارداد نامه بسته هستند
 • نمونه کلی قرارداد نامه به گزارش بازسازی ویلا : (( قرارداد نامه  )) ۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد گردید. ۲-    موضوع قرارداد :عبارت است از اجرای عملیات زیر: الف- ……………………………………..طراحی آپارتمان…………………………………………………… ب- ……………………………………………………………………………………………………………….. پ- ……………………………………………………………………………………………………………….. ج- ………………………………………………………………………………………………………………. ۳-    تعهدات پیمانکار : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴-    تعهدات […]

  نمونه کلی قرارداد نامه

  نمونه کلی قرارداد نامه

  به گزارش بازسازی ویلا : (( قرارداد نامه  ))

  ۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد گردید.

  ۲-    موضوع قرارداد :عبارت است از اجرای عملیات زیر:

  الف- ……………………………………..طراحی آپارتمان……………………………………………………

  ب- ………………………………………………………………………………………………………………..

  پ- ………………………………………………………………………………………………………………..

  ج- ……………………………………………………………………………………………………………….

  ۳-    تعهدات پیمانکار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ۴-    تعهدات کارفرما : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ۵-    ارزش قرارداد :مبلغ کل قراردادعبارت است از…………………………….. ریال که بر اساس قیمت های پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی نقشه منظم قرارداد محاسبه شده است.

  ۶-    نحوه پرداخت :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  در ضمن کارفرما ملزم ومتعهد میشود که مبالغ در مواعد مقرر تحویل پیمانکار دهد و نوع کار نیز میبایستی طبق نقشه رویت شده و مواد بالا جزء قرارداد مورد تائید کارفرما قرار گیرد و چنانچه تمام ویا قسمتی ازکار مورد تائید قرار نگرفت کلیه هزینه های دوباره کاری بعهده پیمانکار خواهد بود.

  ۷-    اعتبار قرارداد :این قرارداد به مدت…………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و اگر عملیات بعللی به اتمام نرسد با توافق طرفین قرارداد جدید منعقد و چنانچه کارفرما یا پیمانکار نتواند تعهدات خود را اجراء نماید یا این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید این قراردا برای مراحل قانونی قابل اجرا میباشد.

  ۸-    هزینه ها : کلیه هزینه های جاری از قبیل دولتی یا شخصی مثل  بیمه و دارائی  بعهده کارفرما و کارفرما ملزم به پرداخت آن میباشد. این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده و هرکدام حکم

  واحد را دارد.

  توضیحات :

  (( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

  امضاء کارفرما :                               امضاء پیمانکار :                                   گواه :

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط طراحی پارکینگ عمومی روباز

  طراحی باغ پسته
  وال پست پیوست ششم

  آموزش پرسپکتیو مرکزی

  شرکت تولید کننده ال اس اف

  پتینه گل
  هزینه ساخت ویلا

  اموزش اسکیس در تهران

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.