فرم اداری

فرم اداری


نمونه قرارداد کلی استادکار

کابینت

کابینت

به گزارش بازسازی ویلا : ۱– پیمانکار : آقای …………… فرزند …………… شماره شناسنامه………………….متولد ……………….. به نشانی …………………………………… تلفن……………….

۲– کارفرما : آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………..متولد ………………. به نشانی …………………………………………. تلفن …………………..

۳– موضوع قرارداد : عبارت است از اجرای عملیات زیر :

الف )

ب)

پ)

ج)

۴– مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد از قرار …………..ساخت آپارتمان……………. که بر اساس قیمت های  پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی قرارداد محاسبه شده است .

۵– نحوه پرداخت : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۶– تعهدات کارفرما : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۷– تعهدات پیمانکار : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۸– اعتبار قرارداد : این قرارداد به مدت ………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و در دو

نسخه صادر و دارای ارزش و اعتبار قانونی در مراجع صالحه می باشد.

توضیحات : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاء کارفرما:                           امضاء پیمانکار:                              گواه:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط طراحی پارکینگ

طراحی باغ با درختان میوه
وال پست با میلگرد بستر

آموزش پرسپکتیو مبلمان

سازه ال اس اف در یزد

پتینه مس

اموزش اسکیس بدن

هزینه ی ساخت ویلای چوبی

بیمه مهندسی ( زندگی مهندسی تان را بیمه کنید )

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

چک لیست ساختمان - کلیک کنید.

چک لیست عملیات مکانیکی - کلیک کنید.

چک لیست الکتریکال -  کلیک کنید.

رضا امیریمشاهده نوشته ها

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام قصد دارم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن شغل، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم. به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره