فرم اداری

فرم اداری


نمونه قرارداد کلی استادکار

کابینت

کابینت

۱– پیمانکار : آقای …………… فرزند …………… شماره شناسنامه………………….متولد ……………….. به نشانی …………………………………… تلفن……………….

۲– کارفرما : آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………..متولد ………………. به نشانی …………………………………………. تلفن …………………..

۳– موضوع قرارداد : عبارت است از اجرای عملیات زیر :

الف )

ب)

پ)

ج)

۴– مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد از قرار …………..ساخت آپارتمان……………. که بر اساس قیمت های  پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی قرارداد محاسبه شده است .

۵– نحوه پرداخت : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۶– تعهدات کارفرما : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۷– تعهدات پیمانکار : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۸– اعتبار قرارداد : این قرارداد به مدت ………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و در دو

نسخه صادر و دارای ارزش و اعتبار قانونی در مراجع صالحه می باشد.

توضیحات : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاء کارفرما:                           امضاء پیمانکار:                              گواه:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط طراحی پارکینگ

طراحی باغ با درختان میوه
وال پست با میلگرد بستر

آموزش پرسپکتیو مبلمان

سازه ال اس اف در یزد

پتینه مس

اموزش اسکیس بدن

هزینه ی ساخت ویلای چوبی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره