×

قرارداد ساخت بتن و بتن ریزی

 • کد نوشته: 4929
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت بتن و بتن ریزی بسته هستند
 • نمونه قرارداد ساخت بتن و بتن ریزی به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت …..ساخت سوله….. به نمایندگی …………….  به نشانی…………….  تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ……………. فرزند…………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… و به نشانی…………………  تلفن ……….که از طرف […]

  قرارداد ساخت بتن و بتن ریزی

  نمونه قرارداد ساخت بتن و بتن ریزی

  به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت …..ساخت سوله….. به نمایندگی …………….  به نشانی…………….  تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ……………. فرزند…………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… و به نشانی…………………  تلفن ……….که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

  ماده یک –موضوع قرارداد

  ۱-۱- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

  ۱-۲- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکشته با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

  ۱-۳- حمل و پمپاژ و ویبره کردن ( متراکم کردن ) بتن

  ۱-۴- تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم

  ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

  ۲-۱- قرارداد حاضر

  ۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.

  ۲-۳- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

   ماده سه – مبلغ قرارداد

  مبلغ کل قرارداد حدودا                 ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه ذیل.

  ۳-۱- بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                             ریال

  ۳-۲- بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                                   ریال

  ۳-۳- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب                                           ریال

  ۴-۳- مضرس کردن ، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه متر مربعی          ریال

  ۳-۵- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی                      ریال .

  تبصره یک – اگر طبق مشخصات فنی ، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ گونه اضافه بهائی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد ، پرداخت نمی شود.

  تبصره دو- چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد ، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز بر اساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد.

  تبصره سه- هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود.

  تبصره چهار- بایت بتن ریزی در ستونها و دیوارها اضافه بهایی معادل    طراحی موزه        درصد تعلق می گیرد.

  تبصره پنج – بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهایی معادل                    درصد تعلق می گیرد.

   ماده چهار –نحوه پرداخت

  پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

  تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

  تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

   ماده پنج – مدت قرارداد

  مدت قرارداد جمعا                        روز / ماه شمسی از تاریخ              لغایت می باشد.

  ماده شش –مشخصات فنی

  پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.

  ۶-۱- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

  ۶-۲- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز ، سخت ، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده ، پوشش های رسمی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند .مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

  ۶-۳- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها ، اسیدها ، قلیاییها ، املاح ، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

  ۶-۴- در مورد مواد افزودنی در بتن باید :

  الف ) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تایید قرار گیرد.

  ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود ، باید سازگاری مواد مصرفی ، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

  ج ) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری

  هر یک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.

  ۶-۵- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

  ۶-۶- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند ، باید تمیز باشند.

  ۶-۷- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند.

  ۶-۸- قالبها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

  ۶-۹-مصالح بنایی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به نحوی خیس شوند.

  ۶-۱۰- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد با دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

  ۶-۱۱- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

  ۶-۱۲-بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد ، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

  ۶-۱۳- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی  بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود  . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.این ضوابط برای کلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

  ۶-۱۴- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

  ۶-۱۵- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد .

  ۶-۱۶- بتنی که پس از افزودن آب به آن ، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

  ۶-۱۷- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

  ۶-۱۸- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملا میلگردها و اقلام مدفون را در برگیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر کند.

  ۶-۱۹- هنگام بتن ریزی ، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس داشته باشد.

  ۶-۲۰- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها ، آب اختلاط ، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها ، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند .

  ۶-۲۱- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد.

  ۶-۲۲-عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطعه بتنی به ۵ مگا پاسکال در دست باشد.

  ۶-۲۳- برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت.

  ۶-۲۴- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود.

  ۶-۲۵- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

   ماده هفت – تعهدات پیمانکار

  ۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

  ۷-۲ –پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

  ۷-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود ، مبلغ           ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.

  ۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات ، لغو شده تلقی می گردد.

  ۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

  ۷-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجرای عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

  ۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.

  ۷-۸-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

  ۷-۹-پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و شرکت فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

  ۷-۱۰-پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین ، کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد.

  ۷-۱۱-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه  ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.

  ۷-۱۲-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

  ۷-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

  ۷-۱۴- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد.

   ماده هشت- تعهدات کارفرما

  ۸-۱- تامین آب و برق مورد نیاز کار

  ۸-۲-چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرمل می باشد.

   ماده نه – موارد فسخ قرارداد

  ۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

  ۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

  ۹-۳-تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

  ۹-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید.

  ۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

  ۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.

  ۹-۷- نقص هر یک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

  تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

  ماده ده

  این قرارداد درده ماده در  سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

                     کارفرما                                                                         پیمانکار         

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ طبقاتی تهران

  طراحی باغ به سبک ژاپنی
  وال پست به فارسی

  آموزش پرسپکتیو مقدماتی

  سازه ال اس اف یزد

  پتینه مو چیست
  هزینه ی ساخت ویلای دوبلکس

  آموزش اسکیس با ماژیک

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.