خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

طراحی پادگان

طراحی پادگان


طراحی پادگان

به گزارش ساخت خانه : در اصل پادگان‎ها، فضاهایی نظامی هستند و در طراحی پادگان باید به این ویژگی آن‎ها توجه داشت. در یک فضای نظامی، امنیت مهم‎ترین مسئله است. پادگان نظامی مکانی است که در زمان حملۀ دشمن وظیفۀ دفاع از کشور را بر عهده دارد و در عین حال اولین نقطۀ مورد تهاجم نیز هست. در نتیجه در طراحی پادگان نظامی بعد از مکان یابی، ساختمان‎ها و تأسیسات حرف اول را می‎زنند.

جهت طراحی و ساخت پادگان با ما در ارتباط باشید.

طراحی پادگان
طراحی پادگان

در طراحی پادگان نظامی، فضاهای زیادی به آموزش اختصاص دارد. علاوه بر استفاده از محوطه‎های باز و وسیع پادگان جهت مانور و آموزش نظامی با تصویب طرح آموزش فن و حرفه به سربازان در سالهای اخیر که با هدف اشتغال پایدار برای جوانان شکل گرفت، نیاز به فضای آموزشی و کارگاه‎های فنی نیز در ساخت بناهای پادگان ایجاد شده است.

طراحی پادگان
طراحی پادگان

انواع فضاها در طراحی پادگان نظامی

( طراحی ویلا شمال ) پادگان، فضایی برای اقامت نیز هست. پس برای بهبود عملکرد و بالا بردن سطح زندگی سربازان و کادر پادگان، نیازهای یک فضای اقامتی آشپزخانه، خوابگاه، درمانگاه، سرویس‎های بهداشتی و حمام باید در آن در نظر گرفته شود.

طراحی پادگان
طراحی پادگان

در طراحی پادگان، بخشی به عنوان بخش اداری وجود دارد، این بخش ارتباط میان فضاهای داخلی پادگان و بیرون را مدیریت می‎کند. مکان یابی این بخش در فضای گستردۀ پادگان از آن جهت که هم مراجعه کنندگان بیرونی و هم افراد داخل پادگان به آن دسترسی داشته باشند، حائز اهمیت است. چرا که در راه یافتن افراد خارج از پادگان مسائل امنیتی نیز مطرح است. در طراحی بخش‎های نظامی، کارکرد پادگان اهمیت دارد. بخش‎های تأسیسات و مخابرات و کارگاه‎ها و انبارها از بخش‎های مهمی است که بنا به اهمیت استراتژیک‎شان باید در محدودۀ داخلی پادگان که نظارت و مراقبت از آن‎ها در بالاترین سطح امکان داشته باشد، قرار گیرند.

ساخت پادگان
ساخت پادگان

ساخت پادگان

فضای باز در ساخت پادگان از فضاهایی است که با طراحی مناسب می‎توان بهره‎برداری بیشتری از آن داشت. این فضا می‎تواند جهت آموزش، عملیات و ورزش استفاده شود. فضای باز و اراضی وسیع پادگان نیز نیازمند استقرار برخی تجهیزات برای نگهبانی است. با پیشرفت تکنولوژی‎های امنیتی در این بخش‎ها تهیۀ زیرساخت‎های مرتبط با این تکنولوژی در فضایی گسترده ضرورت دارد.

ساخت پادگان
ساخت پادگان

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (30727) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (30727) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!