تقاضای بازدید و چک ادواری دستگاه

فرم اداری

فرم اداری


مدیر / مسئول محترم ماشین آلات

به گزارش بازسازی ساختمان : احتراماً با توجه به رسیدن زمان بازدید و سرویس : ساخت ویلا از صفر تا صد

روزانه           هفتگی         ماهانه          ۶ ماهه        یکساله

خواهشمند است دستـور فرمائید نسبـت به بازدید سرویسهای فوق الذکر  اقدام لازم مبذول فرمایند.

 

نام و امضاء اپراتور

 

مسئول محترم نگهداری و تعمیرات آقای                             خواهشمنداست هرچه سریعتر نسبت به بازدیدو سرویسهای برنامه ریزی شده فوق الذکر در اسرع وقت و با دقت اقدام و گزارش لازم جهت ثبت در سوابق ارائه فرمایید .

                                                                                          مدیر/مسئول ماشین آلات

 

اینجانب                        مسئول‌ نگهداری وتعمیرات در تاریخ                           کلیه کنترلهای دوره‌ایی را انجام و موارد خاصی مشاهده نشد

کنترلهای دوره‌ایی را انجـام و موارد زیــر مشـاهده شـد. ساخت ویلا باغ

 

مسئول نگهداری و تعمیرات  

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان خرده کاری

طراحی ساخت ویلا چوبی

شیت طراحی مدرسه

طراحی کارخانه الکل

طراحی رستوران های ساحلی

مجوز ساخت تنکابن

هزینه ساخت سازه های lsf

طراحی داخلی زیرزمین
ساخت سوله فوق سبک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!