×
×

فرم پرسشنامه استخدام اکسل Archives - مجله اویم شاهانه

فرم پرسشنامه استخدام

فرم پرسشنامه استخدام

فرم پرسشنامه استخدام 1- نام :     به گزارش تبلیغات دکوراسیون :                     2- نام خانوادگی:                                    3- نام پدر: 4- تاریخ تولد:                           5- محل تولد:                             6- شماره شناسنامه : 7 محل صدور                             8 – شماره کد ملی                         9- شماره بیمه: 10- وضعیت تأهل                      11- تعداد فرزند       نفر                12- سایر افراد تحت تکفل: 13- وضعیت […]

  • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
  • دیدگاه‌ها برای فرم پرسشنامه استخدام بسته هستند