×
×

شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور Archives - مجله اویم شاهانه

طراحی مبادی ورودی شهرها

طراحی مبادی ورودی شهرها

طراحی مبادی ورودی شهرها به گزارش تبلیغات معماری :  فهرست مطالب 1-کلیات 1-1چکیده………………………………………………………………..4 2-1مقدمه………………………………………………………………..5 3-1بیان مسئله……………………………………………………………6 4-1ضرورت واهمیت موضوع…………………………………………..7 5-1اهداف تحقیق…………………………………………………………8 6-1روش تحقیق………………………………………………………….8 7-1پیشینه………………………………………………………………..9 8-1موقعیت و مکان جغرافیایی…………………………………………..9 9-1نقشه تقسیمات سیاسی………………………………………………..10 2مبانی نظری 1-1-2تعریف مبادی ورودی…………………………………………….11 2-1-2تعریف فضای شهری……………………………………………..12 3-1-2تعریف اغتشاش بصری…………………………………………..13 4-1-2تعریف کاربری های ناسازگار…………………………………….14 2-2چارچوب نظری……………………………………………………..15 3-2نتیجه گیری………………………………………………………….17 4-2مدل مفهومی…………………………………………………………18 موضوع:طراحی مبادی ورودی شهر […]

  • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
  • دیدگاه‌ها برای طراحی مبادی ورودی شهرها بسته هستند