×

توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

 • کد نوشته: 14772
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط بسته هستند
 • توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد بین کارخانه سیمان………….. به نمایندگی مهندس……..چک لیست ناظر عمران…… ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس……………… که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای……………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه……………. که در این توافق نامه خریدار […]

  توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

  توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

  به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد بین کارخانه سیمان………….. به نمایندگی مهندس……..…… ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس……………… که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای……………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه……………. که در این توافق نامه خریدار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

  ماده ۱) موضوع توافق نامه

  خرید کلیه آهن آلات اسقاط موجود در گود خاکی اطراف کارخانه سیمان……….

  ماده ۲ ) مدت توافق نامه

  از تاریخ انعقاد توافق نامه به مدت سه ماه تعیین می گردد.

  ماده ۳) مبلغ توافق نامه

  • خریدار به ازای هر کیلوگرم آهن آلات اسقاطی موجود در گود خاکی………… ریال به فروشنده پرداخت می نماید.
  • خریدار مبلغ………… ریال جهت عقد قرارداد بطور علی الحساب به فروشنده پرداخت
   می نماید.
  • حداکثر میزان فروش این توافق نامه…………. ریال بوده و برای ادامه فعالیت نیاز به تمدید قرارداد دارد.

  ماده ۴) نحوه پرداخت

  در پایان هر ماه مبلغ آهن آلات اسقاطی تحویل شده قیمت طراحی نما در اصفهان از طریق امور مالی محاسبه و با تایید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد.

  ماده ۵) ناظرین توافق نامه

  از طرف فروشنده آقایان………….. +………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

  ماده ۶ ) دوره تضمین توافق نامه

  مبلغ……………. ریال به عنوان تضمین توافق نامه از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد که در پایان مدت توافق نامه مسترد خواهد شد.

  ماده ۷ ) سایر شرایط توافق نامه

  • فروشنده موظف می باشد از ساعت ۸ صبح لغایت ۵ بعد از ظهر گود خاکی را در اختیار دهد.
  • کلیه آهن آلات اسقاط قبل از خروج به رویت ناظرین برسد.
  • نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند قیمت نمای سیمانی رومی بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند.
  • فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نماید.
  • مسئولیت هرگونه تخلف و جرم در هنگام جمع آوری به عهده خریدار می باشد.

  ماده ۸ ) مواد و نسخ توافق نامه

  این توافق نامه در ۸ ماده و دو نسخه در محل کارخانه…………… و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد.

  فروشنده قائم مقام مدیرکارخانه……………….. خریدار…………..

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان مازندران

  پنت هاوس چیست

  نمونه پنت هاوس

  پنت هاوس تریبلکس

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.