نمونه قرارداد مدیریت طرح

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

نمونه قرارداد مدیریت طرح

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

به گزارش طراحی ویلا : موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود ، در تاریخ                   در                    بین          طراحی داخلی              که کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح                    به شماره ثبت                 و کد اقتصادی              که مدیر طرح نامیده می شود از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید .

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

ماده یک – موضوع قرارداد

ads 3

ads 3

موضوع قراردادعبارت است  از انجام خدمات مدیریت طرح ، برای                               که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است .

lsf min

ماده دو- اسناد و مدارک

تبلیغات

تبلیغات

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

استخر min

۲-۱. موافقتنامه حاضر.

۲-۲. شرایط عمومی .

۲-۳. پیوستها .

پیوست ۱. شرح موضوع قرارداد.

پیوست ۲. شرح خدمات .

پیوست ۳. حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست ۴. برنامه زمانی کلی .

پیوست ۵. شرایط خصوصی .

پیوست ۶. نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .

۲-۴. مدارک و گزارشهای مصوب .

۲-۵. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .

۲-۶. قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .

ماده سه – مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف ۴۷-۲ ، شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست ۴ ) ، به شرح زیر است .

الف )

ب )

مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی می باشد .

ماده چهار – حق الزحمه

۴-۱. برآورد مبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است .

الف )

ب )

۴-۲. نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست ۳ ، می باشد .

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد

۵-۱. مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد .

۵-۲. کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است ، می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح ، حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .

ماده شش – نشانی دو طرف

۶-۱. نشانی کارفرما :

۶-۲. نشانی مدیر طرح :

۶-۳. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هفت – شماره نسخه های قرارداد

این قرارداد در      طراحی تالار          نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است ، یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ شده است و همه نسخه های آن ، اعتبار یکسان دارند .

نماینده کارفرما                                                          نماینده مدیر طرح

نام و نام خانوادگی                                                    نام و نام خانوادگی

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ویلا با کانسپت

پتینه گل روی دیوار

طراحی ویلا ۴۰ متری

هزینه ساخت ویلا در تهراندشت

اجرا نما سنگ

طراحی نمای کافی شاپ

 

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!