فرم اداری

لیست سفید تامین کنندگان

لیست سفید تامین کنندگان

ردیف به گزارش بازسازی ساختمان : تامین کننده

(نام/شرکت /کارخانه)

کد تامین کننده نام کالا ساخت ویلا با کانکس امتیاز و

آخرین رتبه

کدمدرک : تنظیم کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان خانه

طراحی ویلا حرفه ای

ضوابط طراحی مدرسه

طراحی کارخانه ارد

طراحی ویلا رومی

هزینه جواز ساخت تهران

هزینه ساخت و ساز مسکن

طراحی داخلی زیبای منزل
ساخت سوله قسطی

واتساپ مشاورهتماس مشاوره