چک لیست موتور خانه

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست موتور خانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:   چک لیست ساختمان                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۴

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه نکات طراحی مطب کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه پرسپکتیو اجرایی  

 

۲ اجرای فونداسیونها و آبروهای کف مطابق با نقشه های اجرایی  

 

۳ ساخت رکهای فلزی محل استقرار مخازن افقی و کلکتورها  

 

۴ ساخت و نصب تکیه گاه لوله ها  

 

۵ تکمیل نازک کاری دیوارها ، سقف موتورخانه  

 

۶ ساخت مخازن ذخیره آب مطابق با مشخصات نقشه های اجرایی  

 

۷ کنترل ظرفیت تجهیزات با جدول مشخصات  

 

۸ حمل تجهیزات به داخل موتورخانه و استقرار برروی فونداسیونها و رکها  

 

۹ اجرای دودکشهای تجهیزات گازسوز *  

 

۱۰ کنترل تناسب رده و کیفیت لوله ها و اتصالات و شیرآلات با فشار کار سیستم
۱۱ زنگ زدایی و اجرای ضدزنگ لوله های فولادی سیاه
۱۲ کیفیت ساخت و جوشکاری ونصب کلکتورهای فولادی سیاه
۱۳ کیفیت اجرا و جوشکاری لوله های ارتباطی فولادی سیاه
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

طراحی کلینیک دندان پزشکی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

موتور خانه 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ کیفیت ساخت و نصب کلکتورهای فولادی گالوانیزه
۱۵ تعبیه بوشن درمحلهای تعیین شده درنقشه های اجرایی جهت نصب لوازم کنترل و اندازه گیری

 

۱۶ کیفیت اجرای لوله کشیهای فولادی گالوانیزه
۱۷ استفاده از شیرآلات برنجی و اتصالات گالوانیزه درمسیرلوله های آب مصرفی سردوگرم
۱۸ ساخت کلکتورهای آب مصرفی باسایزبزرگتراز۲اینچ ازلوله سیاه  

 

۱۹ اجرای پوشش گالوانیزه گرم روی سطح خارجی و داخلی قبل ازنصب  

 

۲۰ تست هیدرولیکی لوله کشیهای موتورخانه ** ۱۴-۱۰-۵-۲
۲۱ نصب لوازم کنترل و اندازه گیری  

 

۲۲ عایقکاری لوله هاوکلکتورها ومخازن گرم باعایق پشم شیشه به ضخامت ۲ اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی کرم  

 

۲۳ رنگ آمیزی لوله ها و مخازن بدون عایق براساس رنگ بندی استاندارد  

 

۲۴ اجرای نوار مشخص کننده نوع سیال داخل لوله *  

 

۲۵ کف سازی نهایی موتورخانه
۲۶ راه اندازی بوستر پمپهای آبرسانی و آتش نشانی *
۲۷ راه اندازی سختی گیر و استفاده ازآب نرم جهت پرکردن سیستم قبل از راه اندازی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

گروه مهندسی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

موتور خانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۲۸ راه اندازی پمپهای زمینی و خطی
۲۹ راه اندازی منابع انبساط
۳۰ راه اندازی بویلرها و مشعلها *
۳۱ راه اندازی چیلرها و برجهای خنک کننده

 

*
۳۲ تست بهره برداری موتورخانه
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی کناف

کاتالوگ رنگ ساختمان pdf

طراحی پنت هاوس کوچک

نقشه پنت هاوس دوبلکس

دانلود رایگان پلان پنت هاوس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!