چک لیست آرماتوربندی فونداسیون

چک لیست

چک لیست


به گزارش طراحی نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی

آرماتوربندی فونداسیون

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:        طراحی کلاسیک                                                     طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:  طراحی هتل آپارتمان                         امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کیفیت آرماتورها و آزمایش کشش در صورت نیاز
۲ حصول اطمینان از جهتنقشه برداری و پیاده سازی نقشه فونداسیون و قالب بندی
۳ کنترل ابعاد فونداسیون و تعیین خط تراز بتن مگر
۴ رعایت ژوئن و درز انقطاع در صورت وجود
۵ کنترلمیلگردهای اصلی(نوع،سایز،طول ،خم،فواصل وتعداد)
۶ کنترل سایز،تعداد،فاصله خرک ها مطابق جزئیات اجرایی
۷ کنترل میلگردهای تقویتی(نوع،سایز،طول،خم،فواصل،تعداد)
۸ کنترل تعداد ، نوع و محل میلگردهای انتظار
۹ کنترل Overlap میلگردها
۱۰ کنترل فاصله میلگردها با قاب و تعداد و اندازه Spacer ها
۱۱ کنترل سایز و ابعاد Base plate وBolt ها
۱۲ کنترل آکس بندی Base plate ها و تثبیت Bolt ها
۱۳ کنترل نهایی تراز روی بتن و محکم کردن سیم های آرماتوربندی
۱۴ حصول اطمینان از غلاف گذاری وپیش بینی کارهای تاسیساتی
۱۵ تمیزکاری و آماده کردن برای عملیات بتن ریزی
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاش ساختمان غرب

طراحی ویلا نیم پیلوت

ساخت کارخانه شکلات

طراحی رستوران در هتل

طراحی کلاسیک تجاری

پروانه ساخت خانه باغ

مشارکت در ساخت خرم آباد

هزینه ساخت و ساز در رشت

طراحی داخلی ویلای دوبلکس

هزینه ساخت سوله ۵۰۰ متری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!