فرم درخواست خدمات

فرم اداری

فرم اداری


فهرست مطالب

فرم درخواست خدمات

 

 

 

درخواست خدمات شمـاره : ساخت خانه

تاریـــخ :    /    /

 

 

۱ نام واحد درخواست کننده:
۲ نوع خدمات:    ۱- برقی                   ۲- مکانیکی                    ۳- خدماتی                     ۴- غیره
۳ شرح درخواست خدمات:

 

 

 

 

۴ تأییدیه مدیریت منابع انسانی                                                                          امضاء
۵ تأیید نظریه معاونت / مدیریت بعد از انجام کار

 

 

امضاء

 

 

 

 

درخواست خدمات شمـاره :

تاریـــخ :    /    /

 

۱ نام واحد درخواست کننده:
۲ نوع خدمات:    ۱- برقی                   ۲- مکانیکی                    ۳- خدماتی                     ۴- غیره
۳ شرح درخواست خدمات:

 

 

 

 

۴ تأییدیه مدیریت منابع انسانی                                                                          امضاء
۵ تأیید نظریه معاونت / مدیریت بعد از انجام کار

 

 

امضاء

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان حرفه ای

طراحی جلو ویلا

طراحی مدرسه زیبا

طراحی کارخانه خوراک دام و طیور

طراحی ورودی رستوران

جواز ساخت چقدر اعتبار دارد

هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱

طراحی داخلی داروخانه

ساخت سوله غذایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!