محاسبه سرانگشتی سیمان

سیمان رنگی یا ملات رنگی

سیمان رنگی یا ملات رنگی


محاسبه سرانگشتی سیمان

محاسبه سرانگشتی سیمان به ازای هر مترمربع زیربنای مفید یک ساختمان بتنی حدود دو و نیم الی سه پاکت سیمان برای اسکلت و حدود یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای سایر مصارف از جمله نازک کاری و غیره مصرف می شود پس به طور کلی برای صفر تا صد و یک ساختمان بتنی حدود ۴ الی ۵ پاکت سیمان به اعضای هر متر مربع نیاز است برای یک ساختمان ۵۰۰ متری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ پاکت سیمان مصرف می شود.

محاسبه سرانگشتی سیمان ساختمان بتنی

به ازای هر متر مربع زیربنای مفید ۱۰۵ مان فولادی یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای اسکلت و حدود یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای سایر مصارف از جمله نازک کاری و مصرف می شود پس به طور کلی برای صفر تا صد و یک ساختمان فولادی حدود ۳ الی ۴ پاک کردن سیمان از اعضای هر متر مربع نیاز است برای یک ساختمان ۵۰۰ متری ۱۵۰۰ تا ۲ هزار پاکت سیمان نیاز می باشد.

ملات پاش و دستگاه سیمان پاش
ملات پاش و دستگاه سیمان پاش

محاسبه سرانگشتی فونداسیون سازه

به اعضای هر متر مربع زیربنای کل سازه ۰/۷ الی ۰/۸ پاکت سیمان برای فونداسیون سازه بتنی مصرف می شود.
و برای سازه فولادی این عدد به ۰/۶ الی ۰/۷ می‌رسد.
به طور مثال برای سازهای با ۵۰۰ متر زیربنا حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ پاک کرد برای سازه بتنی و ۳۰۰ لیتری ۱۵۰ باکت برای سازه فولادی مصرف میشود.

ساخت ویلاهای کم هزینه

ویلای دوبلکس کم هزینه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!