محاسبه سرانگشتی تعداد آجر

آجر ده سوراخ لفتون

آجر ده سوراخ لفتون


محاسبه سرانگشتی تعداد آجر

در این روش مقصود از آجر آجر فشاری و آجر ماشینی با ابعاد فشاری است

دیوار چینی ده سانتی هر متر مربع ۷۰ عدد آجر میبرد.

دیوار چینی ۲۰ سانتی هر متر مربع ۱۳۷ عدد آجر میبرد

دیوار چینی ۳۰ سانتی هر متر مربع ۲۱۷ عدد آجر میبرد

محاسبه حجم آجر و ملات

ضخامت دیوار×ارتفاع × طول = حجم دیوار

حجم دیوار × ۴/۳ = حجم آجر

حجم دیوار × ۴/۱ = حجم ملات

عیار ملات یا بتن × حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجر کاری دیوار ( حجم یک آجر یا سفال ) / ( حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال

محاسبه سرانگشتی تعداد آجر را با اسان ترین روش یاد بگیرید.

آجر ده سوراخ ممتاز
آجر ده سوراخ ممتاز

هزینه ساخت ویلا در طالقان

هزینه ساخت ویلا یک طبقه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!