اعلام وصول کالا

فرم اداری

فرم اداری


اعلام وصول کالا

به گزارش بازسازی ساختمان : معاونت محترم مالی واداری :  بدینوسیله لیست لوازم و مصالح تحویلی به شعبه …………………… تا تاریخ ……………………  به شرح زیر می‌باشد.

ردیف کدکالا نوع ومشخصات کالا
واحد
مقدارتحویلی ساخت ویلا لوکس شماره وتاریخ رسید انبار نام فرستنده شماره حواله فرستنده شماره بارنامه شماره کامیون محل

تحویل/ تخلیه

نو مستعمل معیوب
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
نام و امضاء تهیه کننده: نام و امضاء تاییدکننده : مدیرعامل  :

نسخه اول : معاونت مالی واداری         نسخه دوم : معاونت بازرگانی          نسخه سوم : بازرگانی شعبه          نسخه چهارم : امور مالی شعبه / نمایندگی

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
ثبت نام نقاشی ساختمان

طراحی پله ویلا

طراحی مدارس خلاق

ساخت کارخانه پودر میکرونیزه

طراحی فست فود رستوران

تمدید جواز ساخت روستایی

مشارکت در ساخت ارومیه

طراحی داخلی هال
ساخت سوله اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!