×

قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال 

 • کد نوشته: 14760
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال  بسته هستند
 • قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال به گزارش طراحی آپارتمان : با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است . با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی شماره IS/CP مورخ ۱۶ آوریل […]

  قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال 

  قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال

  به گزارش طراحی آپارتمانبا در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است .

  با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی شماره IS/CP مورخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ دولت جمهوی سوسیالیستی ویتنام در خصوص مقررات اجرایی و تفصیلی قانون سرمایه گذاری خارجی  ویتنام .

  با در نظر گرفتن تصویب نامه شماره ۸۷ مورخ ۲۳ نوامبر ۱۹۹۳ دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در خصوص تشویق سرمایه گذاری از طریق ساخت , بهره برداری و انتقال (BOT) و سایر مقررات مقررات قانونی .

  طرفین این قرارداد شامل :

  طرف (الف) : ………………………… به یک نهاد ذیصلاح دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق می شود .

  طرف (ب) : ………………….. به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون …………………… تشکیل و در ……………….. ثبت شده است و آقای / خانم ……………………. نماینده قانونی او است که تبعه کشور …………………….. می باشد .

  بدین وسیله توافق نمودند که از طریق قرارداد بی . او . تی یک پروژه سرمایه گذاری را مطابق با شرایط و مقررات زیر اجرا نمایند .

  ماده ۱. اهداف اجرای پروژه

  بدین وسیله طرفین توافق نمودند که طرف (ب) مجاز گردد که پروژه ……………………….(پروژه) را مطابق با مشخصات فنی مذکور در پیوست (الف) قرارداد اجرا نماید . جهت انجام فعالیت های اقتصادی مربوط , طرف (ب) نسبت به استفاده از کل پروژه حق مالکیت و استفاده خواهد داشت .

  ماده ۲. تعهدات طرف (ب)

  از طریق شرکت بی . او . تی و با این قید که کلیه هزینه ها و خطرات به عهده او است , طرف (ب) باید :

  ۲-۱- طراحی و ساخت پروژه را مطابق با مشخصات مذکور در پیوست (الف) که به قرارداد پیوست شده انجام دهد .

  ۲-۲- جهت بهره برداری کل پروژه را در مدت قرارداد تملک نماید .

  ۲-۳- بهره برداری و نگهداری از پروژه را در مدت قرارداد مطابق با قوانین و مقررات مربوط و مفاد قرارداد و سایر توافقات انجام شده به عهده گیرد .

  ۲-۴- در صورت انقضای مدت قرارداد , کل پروژه و کلیه اموال مربوط را بدون اخذ خسارت به دولت یا نهادهای ذیصلاح دولتی منتقل نماید .

  ۲-۵- کلیه منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نماید .

  ۲-۶- کلیه تعهدات مالی در قبال دولت ویتنام را به تفصیلی که در مجوز سرمایه گذاری مشخص شده انجام دهد .

  ماده ۳. تعهدات طرف (الف)

  طرف (الف) باید :

  ۳-۱- کلیه مقدمات و شرایط لازم را در کشور میزبان برای این که طرف (ب) و شرکت بی . او.تی بتواند تعهدات مقرر در قرارداد را انجام دهد فراهم سازد .

  ۳-۲- مسئولیت پاکسازی محل پروژه را به هزینه طرف (ب) جهت تأمین شرایط لازم برای ساخت و اجرای پروژه مطابق با جدول مورد توافق تقبل نماید .

  ۳-۳- به شرکت بی . او . تی در استخدام نیروهای بومی و مشارکت در ساخت پروژه و بهره برداری از آن کمک و مساعدت نماید .

  ۳-۴- تضمین نماید که تجار ویتنامی قراردادهای لازم جهت خرید محصولات ارائه شده توسط شرکت بی . او . تی را برای کل مدت قرارداد مطابق با شرایط و مقررات این قرارداد منعقد می نمایند .

  ماده ۴. مدت قرارداد

  این قرارداد تا ………………………. ( روز ) …………….. (ماه) ……………… (سال)……………… معتبر خواهد بود مگر این که قرارداد قبل از آن مدت مطابق با شرایط مذکور در این قرارداد فسخ شود .

  ماده ۵. تأیید قرارداد

  در ظرف ……………….. روز از زمان امضای قرارداد , طرفین باید این قرارداد را به همراه اساسنامه شرکت بی.او.تی , گزارش توجیه اقتصادی پروژه و سایر اسناد و مدارک حقوقی به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری را جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری تسلیم نماید .

  در ظرف ………………. ماه بعد از امضای قرارداد , اگر کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از اعطای مجوز سرمایه گذاری خودداری نماید , یا مجوز اعطایی کمیته دولتی همکاری و  سرمایه گذاری نتواند درخواست های طرفین را تأمین نماید , طرفین از کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد آزاد خواهند شد و هیچ یک از طرفین در هزینه های طرف دیگر که قبلاً انجام شده شریک نخواهد شد .

  ماده ۶. جداول ساخت و تکمیل پروژه

  بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری , طرف (ب) خود را به ساخت پروژه متعهد می سازد و باید پروژه را مطابق با مراحل زمانی ذیل اجرا نماید :

  1. مطالعات مقدماتی و سایر بررسی های مقدماتی …………. ماه .
  2. طراحی پروژه …………… ماه .
  3. انتشار آگهی مناقصه جهت ساخت و نصب پروژه ………….. ماه .
  4. انتشار آگهی مناقصه جهت خرید تجهیزات ………….. ماه .
  5. ساخت پروژه ……………. ماه .
  6. راه اندازی پروژه ……………… ماه .
  7. تکمیل ساخت کل پروژه ……………… ماه .

  اگر به دلیل فورس ماژور به نحوی که در این قرارداد مقرر شده است ظرف قرارداد در اجرای قرارداد مطابق با جدول فوق تأخیر نماید , طرف (ب) از مسئولیت ناشی از تأخیر آزاد خواهد شد ولی باید موضوع را به صورت مکتوب به طرف (الف) اطلاع دهد و ضمن بیان فورس ماژور تأییدیه مقامات محلی را به همراه دلایل لازم مبنی بر این که در حد توان جهت مقابله با اثرات فورس ماژور اقدام نموده ارائه نماید .

  ماده ۷. استفاده همزمان از محل پروژه

  1. طرفین قرارداد موافقت می نمایند که مطابق با نقشه پیوست محل پروژه را با هماهنگی لازم مشترکاً مورد استفاده قرار دهند .
  2. طرف (ب) مسئول کلیه هزینه های مرتبط با استفاده از محل پروژه به شرح مذکور در قرارداد خواهد بود .

  ماده ۸. مناقصه ساخت

  طرفین قرارداد موافقت می نمایند که اجرای پروژه براساس مناقصه به شرح مذکور در این قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار شود [ در اینجا نحوه انجام مناقصه , نحوه انتخاب پیمانکار و مذاکرات مستقیم و غیره باید به صورت تفصیلی بیان شود ] .

  مناقصه باید در ویتنام و به صورت رقابتی از بین شرکت هایی انجام شود که صلاحیت فنی آنها مورد تأیید قرار گرفته است .

  طرف (ب) باید شرایط انجام مناقصه را معین نموده و موافقت طرف (الف) را قبل از انتشار آگهی اخذ نماید . لیست شرکت هایی که جهت مناقصه دعوت می شوند باید توسط طرفین مورد توافق قرار گیرد .

  طرفین قرارداد باید یک کمیسیون مناقصه را که دارای تعداد ……………… عضو می باشد تشکیل دهند . طرف ( الف) باید تعداد ……………..  عضو و طرف (ب) باید تعداد ……………. عضو برای کمیته مزبور انتخاب نماید .

  ماده ۹. خرید مواد , وسایل و تجهیزات

  خرید مواد و تجهیزات به شیوه زیر انجام می شود :

  • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………. دلار آمریکا کمتر باشد ـ طرف (ب) حق دارد به نظر خود تصمیم گیرد با این قید که خرید کالاهایی موجود در بازار ویتنام به شرط دارا بودن قیمت و مشخصات فنی مشابه اولویت داشته باشند .
  • درمورد خریدهایی که ارزش آنها بین ………………….. دلار آمریکا و ………….. دلار آمریکا باشد , طرف (ب) بعد از اخذ موافقت کتبی طرف (الف) به خرید مبادرت می نماید .
  • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………… دلار آمریکا فراتر رود , خرید باید از طریق مناقصه عمومی و به شیوه رقابیت به شرحی که در ماده ۸ بیان شده است انجام شود .

  ماده ۱۰. به اجرا درآوردن پروژه

  قبل از به اجرا کردن پروژه , طرفین یک هیأتی را به نام کمیته ناظر پروژه تشکیل می دهند که شامل تعداد ………………..  عضو خواهد بود که طرف (الف) تعداد ……………….. عضو و طرف (ب) تعداد ……………..  عضو انتخاب می کند . وظایف مشخص کمیته ناظر پروژه و روش کاری آن متعاقباً توسط طرفین مورد توافق قرار می گیرد , پروژه تنها زمانی رسماً به اجرا درمی آید که کمیته ناظر پروژه مجوز انجام آن را به صورت مکتوب صادر نماید .

  ماده ۱۱. اجرا و مدیریت پروژه

  ۱۱-۱- طرف (ب) از طریق شرکت بی.او.تی . وظایف مربوط به مدیریت , مالکیت , اجرا و امور اقتصادی پروژه را در مدت قرارداد انجام می دهد . فروش و بازاریابی محصولات ( خدمات ) پروژه در چهارچوب این قرارداد باید به روش های زیر انجام گیرد [ مثلاً این که به طور عمده فروشی و مطابق با قراردادی که امضاء شده به یک شرکت ویتنامی فروخته شود و یا مستقیماً به دست مصرف کنندگان برسد ] .

  ۱۱-۲- سقف قیمت فروش محصولات و یا هزینه ارائه خدمات در طول مدت قرارداد به شرح زیر تعیین می شود . [ در اینجا سقف قیمت محصولات به طور مشخص تعیین می گردد ] .

  ۱۱-۲-۱- طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ رضایت طرف (الف) قیمت محصولات و هزینه خدمات را از سقف قیمت مذکور در بند فوق کاهش دهد مشروط به این که این کاهش منجر به تغییر و یا تعدیل در شرایط قراردادی نشود .

  ۱۱-۲-۲- در صورت تغییر در قیمت های بازار , طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ موافقت قبلی طرف ( الف) قیمت ها را حداکثر تا ۱۰ درصد از سقف مقرر در فوق افزایش دهد , ولی دلایل این افزایش باید فوراً به طرف ( الف) ابلاغ شود . در صورتی که دلایل ارائه شده توسط طرف (ب) غیرمعقول باشد , طرف ( الف) حق دارد از طرف (ب) تقاضا کند که قیمت را مجدداً تعدیل نموده و آن را به یک سقف معقولی برساند و طرف (ب) باید این درخواست را رعایت نماید .

  ۱۱-۲-۳- هرگونه افزایش قیمت فراتر از ۱۰ درصد باید قبل از اعمال مورد موافقت طرف (الف) قرار گیرد .

  ماده ۱۲. انتقال اموال

  در زمان انقضای مدت قرارداد به شرحی که در ماده ۳ این قرارداد , طرف (ب) موظف است تا کلیه دارایی های و اموال پروژه را مجاناً و به هزینه خود به طرف (الف) و یا به سازمانی که توسط طرف (الف) مشخص می شود منتقل نماید تا اجرا و بهره برداری از پروژه به صورت ثابت و عادی به نحوی تضمین شود که حداقل تا ………… درصد از پروژه مطابق با شرایط قبل از انتقال تحقق پیدا کند .

  این دارایی ها و اموال از جمله شامل ساختمان ها و تجهیزات منصوبه در آنها , تجهیزات فنی , تجهیزات اداری , وسایل حمل و نقل به همراه قطعات یدکی برای جایگزین کردن آن قطعات به مدت ……………….. ماه می باشد .

  حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , طرفین یک کمیته تصفیه جهت انتقال پروژه تشکیل می دهند که این کمیته دارای تعداد …………….. عضو می باشد که از طرف (الف) تعداد …………….. عضو و از طرف (ب) تعداد ………………. عضو انتخاب خواهند کرد .

  کمیته تصفیه یک لیست از تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت تعمیر , تجهیزات و مواد اضافی و قطعات یدکی را که طرف (ب) قبل از انقضای مدت قرارداد و قبل از پایان مسئولیت های خود باید تأمین نماید تهیه می کند .

  حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , کمیته تصفیه باید اقدامات لازم برای تصفیه قرارداد را انجام داده و موضوع را برای اخذ تصمیم در خصوص اتمام اعتبار مجوز پروژه به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری تسلیم نماید .

  ماده ۱۳. فسخ قرارداد

  قبل از این که مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد منقضی گردد , این قرارداد ممکن است در موارد زیر فسخ گردد :

  ۱۳-۱- در صورت تحقق فورس ماژور به نحوی که طرفین و یا یکی از آنها قادر نباشد تعهدات مندرج در این قرارداد را اجرا نماید .

  ۱۳-۲- طرفین توافق نمایند که قرارداد قبل از موعد فسخ شده و هرکدام از طرفین طرف دیگر را از تعهدات خود بری سازد .

  ۱۳-۳- شرکت بی.او.تی خسارات جدی دیده و قادر نباشد که فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهد .

  ۱۳-۴- یکی از طرفین به نحوی مؤثر تعهداتی را که در این قرارداد مقرر شده است نقض نماید به نحوی که ادامه اجرای قرارداد غیرممکن شود .

  ۱۳-۵- کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری , دادگاه یا یک مقام قضایی ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد اتخاذ تصمیم کند .

  ماده ۱۴. تمدید قرارداد

  ۱۴-۱- در صورت نیاز حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت زمان قرارداد , طرفین ممکن است توافق نمایند که مدت زمان قرارداد را تمدید نمایند و شرایط ضروری جهت استمرار اجرای قرارداد در زمان تمدید شده را که فراتر از مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد می باشد مشخص نمایند .

  ۱۴-۲- در صورتی تمدید قرارداد معتبر است که این تمدید به صورت مکتوب و حداقل شش ماه قبل از انقضای قرارداد به تأیید کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری رسیده باشد .

  ۱۴-۳- در صورت که طرفین نسبت به تمدید قرارداد توافق ننمایند و یا کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از تأیید آن خودداری نماید , قرارداد سر موعد منقضی خواهد شد و نحوه حل و فصل موضوعات باقیمانده مطابق با ماده ۱۲ این قرارداد به عمل خواهد آمد .

  ماده ۱۵. شرکت بی.او.تی

  ۱۵-۱- در چهارچوب این قرارداد , طرفین توافق می نمایند که طرف (ب) به هزینه خود باید شرکت بی.او.تی. را جهت اجرای پروژه تشکیل دهد .

  ۱۵-۲- طرف (ب) خود را متعهد می سازد که منابع مالی , تکنولوژی و تخصص لازم را که شرکت بی.او.تی جهت اجرای کامل تعهدات طرف (ب) بدان نیازمند است تأمین نماید و در چهارچوب این قرارداد نسبت به اعمال شرکت بی.او.تی در مقابل طرف (الف) مسئول است .

  ۱۵-۳- شرکت بی.او.تی که یک شرکت …………………. است ( شرکتی که صددرصد خارجی است یا یک شرکت مشترک سرمایه گذاری است ) , دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود سهامداران به شرح مقرر در مقررات ویتنام عمل خواهد بود .

  ۱۵-۴- مشخصات تفصیلی شرکت بی او.تی مطابق با اساسنامه شرکت خواهد بود که به این قرارداد پیوسته است .

  ۱۵-۵- شرکت بی.او.تی  مسئول اجرای کامل تعهدات طرف (ب) خواهد بود که در این قرارداد و اساسنامه شرکت مقرر شده است .

  ماده ۱۶. حل و فصل اختلافات

  کلیه اختلافات حاصله در نتیجه اجرای این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش بین طرفین حل و فصل شود . در صورتی که پس از انجام مذاکرات , اختلاف حل و فصل نشود , موضوع جهت اتخاذ تصمیم به داوری ارجاع می شود . تصمیم هیأت داوری نهایی تلقی شده و طرفین موظف به اجرای آن خواهند بود .

  ماده ۱۷. زبان قرارداد

  این قرارداد به زبان ویتنامی و ( یک زبان رایج خارجی دیگر ) نوشته شده است . هردو نسخه ویتنامی و …………….. (زبان خارجی دیگر ) دارای اعتبار برابر هستند .

  ماده ۱۸. اصلاحیه و الحاقیه به قرارداد

  از طریق توافق طرفین ممکن است شرایطی به قرارداد الحاق شود و یا شرایط قرارداد تغییر یا تعدیل شود . کلیه الحاقیه ها و تغییر و تعدیل ها زمانی لازم الاجرا می شوند که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری به صورت مکتوب آنها را تأیید نماید.

  ماده ۱۹. شرایط لازم الاجرا شدن قرارداد

  این قرارداد زمانی لازم الاجرا می شود که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری مجوز پروژه را صادر نموده و قرارداد را مورد تأیید قرار دهد و اجازه دهد که شرکت بی.او.تی تشکیل شود . نسبت به کلیه شرایطی که به اجرای این پروژه بی.او.تی مرتبط بوده و به طور مشخص و روش در این قرارداد بدان اشاره نشده است , مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرای دولت سوسیالیستی ویتنام عمل خواهد شد .

  این قرارداد در …………………. روز ………………… ماه ………………….. سال …………….. امضاء شد .

  از طرف (الف) ……ساخت تالار…………… ( نام کامل و مهر )

  از طرف (ب) …………………….. ( نام کامل و مهر )

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان تهران

  رنگ آمیزی خانه های مدرن

  رنگ آمیزی خانه باغ

  رنگ آمیزی خانه با شابلون

  رنگ آمیزی خانه با غلطک

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.