چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش طراحی کلاسیک : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله

مدارهای مختلف الکتریکی در لوله ، سینی و نردبان کابل

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  خدمات معماری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  اصول طراحی نمای ساختمان                                                           واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ بریدن لوله های اضافی در قوطی کلیدها ، محل چراغهای سقفی و دیواری ، جعبه تقسیم ها و تابلوها  

 

۲ نظافت قوطی کلیدها ، جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق  

 

۳ مطابقت سطح مقطع ، رنگ بندی و مشخصات سیم ها و کابلها با نقشه ها برای مدارهای مختلف الکتریکی  

 

۴ کنترل اعمال کشش روی هادی سیمها در زمان اجرای سیم کشی  

 

۵ رعایت فاصله مناسب بین کابلها در سینی و نردبان کابل  

 

۶ رعایت شعاع خمش مناسب کابل در عبور از خم سینی و نردبان کابل یا سایر مسیرها  

 

۷ مهار کابلکشی اجراشده با بست زنی مناسب روی سینی و نردبان کابل
۸ رعایت طول سیم و کابلهای انتظار در محل نصب تجهیزات الکتریکی  

 

۹ سربندی کابلهای ورودی و خروجی جعبه تقسیم ها و تابلوها  

 

۱۰ عایق کاری محل پرس سرسیمها و کابلشوها  

 

۱۱ آرایش منظم سیمها و کابلهای ورودی و خروجی به جعبه تقسیم ها و تابلوها
۱۲ نصب برچسب شناسائی روی کابلهای سیستمهای جریان ضعیف و شماره گذاری کابلها و ترمینالها
۱۳ نصب ترمینال در محل چراغهای سقفی و دیواری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: بتن اکسپوز نما

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

شستن نما شیراز
طرح نما شسته

هزینه ساخت ساختمان در کرج

ضوابط شهرداری شهرکرد

قیمت نقاشی ساختمان در شهر قدس

بازسازی ساختمان ارزان

طراحی آپارتمان نقلی

۰ تا ۱۰۰ ساخت ویلا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!