چک لیست شیب بندی بام

چک لیست

چک لیست


چک لیست شیب بندی بام

چک لیست عملیات ساختمانی

کرم بندی و شیب بندی بام

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ساخت ویلاهای کوچک در شمال                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات: المان های شهری

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل تکمیل دورچینی اطراف بام و داکت ها
۲ تاییدیه اجرای کارهای تاسیساتی و الکتریکی مربوطه
۳ تمیزبودن کف ازمواد زاید
۴ نصب لوله های خروجی آب باران درمحل موردنظر
۵ اجرای لایه عایق حرارتی مطابق مشخصات
۶ کنترل تطابق مشخصات و ضخامت عایق حرارتی با نقشه‌های اجرایی
۷ تطابق جهت و مقدار شیب به محل عبور آب باران با نقشه‌های اجرایی
۸ اجرای ماهیچه درکنج ها طبق جزئیات اجرایی
۹ اجرای مش روی عایق حرارتی در صورت نیاز
۱۰ اجرای ملات با پوکه بین خطوط کرم بندی
۱۱ اجرای کف خواب های آب باران قبل از ایزولاسیون
۱۲ کنترل کیفیت و یکنواختی سطح رویه
۱۳ نگهداری رطوبت شیب بندی به مدت لازم
۱۴ پاک سازی و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان رشت

طراحی ویلا روستایی

طراحی نمای مدرسه

طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد

طراحی نمای رومی بیرونی ساختمان

مجوز ساخت چند سال اعتبار دارد

طریقه محاسبه هزینه ساخت و ساز

طراحی داخلی علمی کاربردی

ساخت سوله لرستان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!