×

مبایعه نامه مصالح ساختمانی

 • کد نوشته: 14679
 • ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
 • دیدگاه‌ها برای مبایعه نامه مصالح ساختمانی بسته هستند
 • مبایعه نامه مصالح ساختمانی به گزارش بازسازی ساختمان : اداره / شرکت / سازمان…………………… این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا […]

  مبایعه نامه مصالح ساختمانی

  مبایعه نامه مصالح ساختمانی

  به گزارش بازسازی ساختمان : اداره / شرکت / سازمان……………………

  این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .
  ماده ۱- طرفین قرارداد
  -۱/۱ مدیریت مجتمع های اداری …………………….. آقای ……………………. فرزند ………طراحی کارخانه…………… شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن…………………… تلفن ……………………. که در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده می شود
  -۱/۲ شرکت……………………. آقای ……………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه………. صادره از ………ساخت کارخانه…………… متولد ……………………. ساکن ……………………………… تلفن …………………….که در این قرارداد اختصاراً خریدار نامیده می شود .
  ماده ۲- موضوع قرارداد
  موضوع قرارداد خرید و فروش مصالح ساختمانی اعم از ……………………….. و تحویل ن به شرح یک برگ ضمیمه
  ماده ۳- مبلغ قرارداد
  مبلغ قرارداد ……………………. ریال بوده که بعد از تحویل مصالح و ارائه فاکتور فروش پرداخت خواهدشد .
  ماده ۴- مدت قرارداد
  از تاریخ …………………….. الی …………………….. به مدت ……………………. ماه / سال می باشد .
  ماده ۵- تعهدات فروشنده
  -۵/۱ فروشنده متعهد می شود کلیه کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز خریدار را در محل ساخت و ساز ساختمانی را بدون وارد شدن خس ارات و آسیب به مصالح خریدار تحویل دهد . در صورتی که در اثر سهل انگار و قصور به مصالح خریدار خسارت وارد شود ، هزینه ناشی از خسارات وارده را به خریدار پرداخت نماید .
  -۵/۲ فروشنده متعهد می شود : هرگاه در اثر عم ل او به تاسیسات موجود در کارگاه نظیر لوله های آبرسانی و ارتباطات تلفنی یا برق صدماتی وارد شود فروشنده ملزم به ترمیم و جبران هزینه های ناشی از آن خواهدبود .
  -۵/۳ فروشنده حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری را ندارد .
  -۵/۴ فروشنده متعهد می شود که مصالح ساختمانی را طبق نمونه ارائه شده از طرف خریدار تحویل نماید، و در صورتی که مصالح ها با نمونه ها مطابقت نداشته باشد ، خریدار می تواند آن را به فروشنده مسترد نماید .
  -۵/۵ رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی تخلیه یا حمل مصالح و خسارات جانی و مالی کارگران فروشنده به عهده فروشنده بوده وخریدارهیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران تحت پوشش فروشنده نخواهدداشت .
  -۵/۶ فروشنده متعهد می شود مقررات مالیاتی و عوارض و حق بیمه تامین اجتماعی و حوادث کارگران را رعایت نماید ، کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
  ماده ۶- تعهدات کارفرما
  کارفرما متعهد می شود مبلغ مقرر در قرارداد را در موعد مقرر بعد از انجام قرارداد توسط فروشنده پرداخت نماید .
  ماده ۷- موارد فسخ
  تاخیر در انجام عملیات بیش از تاریخ انقضاء قرارداد و عدم اجرای دستورات ناظر فنی و مسئول کارگاه از جمله موارد فسخی است که کارفرما می تواند در بعد از احراز و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری اعمال نماید .
  ماده ۸- مرجع حل اختلاف
  در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرات اصلاحی حل و فصل و در صورت عدم حل و فصل با مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین خواهدبود .
  ماده ۹- نسخ قرارداد
  این قرارداد در ۹ ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر کدام از نسخ دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
  امضاء فروشنده                                                               امضاء خریدار

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.