محاسبه سرانگشتی گچ کاری ساختمان

دانستنی های گچ

دانستنی های گچ


محاسبه سرانگشتی مساحت گچ کاری ساختمان

سرانگشتی گچ کاری مثال آپارتمانی به مساحت ۱۰۰ متر با محاسبه سرانگشتی ۳۰۰ متر مساحت گچ کاری برای سقف و دیوارها نیاز دارد.

سرانگشتی گچ کاری

با هر کیسه گچ ۴۰ کیلویی برای لایه گچ خاک تقریباً ۲.۸ متر مربع را می توان گچ خاک کرد.

در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل ۴۰ کیلویی حدوداً ۱۲ متر مربع را می‌توان سفید کنید.

راحت ترین روش محاسبه سرانگشتی گچ کاری

دانستنی های گچ
دانستنی های گچ

هزینه فونداسیون ویلا

هزینه ساخت ویلا فلت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!