×

۰ تا ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 • کد نوشته: 20811
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای ۰ تا ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بسته هستند
 • کمیسیون ماده ۱۰۰ به گزارش هزینه نقاشی ساختمان : کمیسیون ماده ۱۰۰ فهرست مطالب آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرها و شهر نشینی همچنین پیچیدگی مسایل و تنوع موضوعات در حوزه مدیریت شهری در جهت نیل به […]

  ۰ تا ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

  کمیسیون ماده ۱۰۰

  به گزارش هزینه نقاشی ساختمان : کمیسیون ماده ۱۰۰ فهرست مطالب آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

  کمیسیون ماده ۱۰۰ آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرها و شهر نشینی همچنین پیچیدگی مسایل و تنوع موضوعات در حوزه مدیریت شهری در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و در راستای ارج نهادن به جایگاه شهروند مداری و آشنا نمودن شهروندان عزیز با حقوق قوانین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و پرهیز از هرگونه سردرگمی و مراجعات مکرر ما را بر آن داشت تا نسبت به تهیه و تدوین مجموعه ای تحت عنوان شهرسازی برای همه اقدام نماییم.

  امید است این مجموعه بتواند با ارایه موضوعات متفاوت شهرسازی در شناخت بیشتر شهروندان با قوانین و مقررات شهرسازی گام موثر بردارد.

  آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون مرسوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر است شناخت دقیق و موشکافانه قوانین و ضوابط در این مورد و آشنایی با جنبه های حقوقی موضوع علاوه بر آنکه برای اشخاص ذی مدخل در امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی ضروری است و به نوعی برای شهروندان عزیز نیز مفید خواهد بود.

  و آنان را با حقوق قانونی خود آشنات می سازد در این مجموعه به اختصار به معرفی کمیسیون مذکور تاریخچه فعالیت آن نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و موضوعات مربوطه اشاره میشود امید است این مجموعه بتواند در شناخت و توجه به قواعد و ضوابط حاکم متغیبر در امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی مفید واقع شود.

  آموزش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواهشمندیم این مقاله را به اشتراک بگذارید.

   ماده ۱۰۰ چیست؟

  کمیسیون ماده ۱۰۰ به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبه ۱۳۴۵ ۱۱۲۷ مالکان اراضی و املاک محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بناهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد.

  جلوگیری نماید نکته صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها مهمترین و عمده ترین وسیله اجرای ضوابط منطقه بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان ها می باشد بر این اساس طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و شهروندان مکلفند برای هرگونه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و پروانه ساختمانی اخذ نمایند

  تاریخچه کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون ماده ۱۰۰ اولین مقررات راجع به تخلفات ساختمانی در سال ۱۳۴۲ به تصویب رسیده و تا به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف متفاوت بوده است در گذشته اقدامات شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی متکی به مصوبات انجمنهای شهر بوده است در سال ۱۳۴۵ که مواد الحاقی الحاقی به قانون شهرداری به تصویب رسید ماده ۱۰۰ الحاقی و تبصره یک آن ضرورت اخذ پروانه از شهرداری در محدوده و حریم شخصی در این شهر برای هر اقدام عمرانی و شروع ساختمانی تاسیس شد.

  در سال ۱۳۵۲ تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح شد و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ قانون الحاق یک تبصره ۶ ماده ۱۰۰ تصویب شد و در سال ۱۳۵۸ تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به شکل فعلی از اصلاح گردید از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه های کیفری محول گردید و از اواخر سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت خود را از سر گرفته تا حال حاضر برقرار است.

  جایگاه کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون ماده ۱۰۰ در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری منحصر به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می کند کمیسیون ماده ۱۰۰ نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شهرداری می‌باشد و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه ندارد کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذینفع قضاوت می‌نماید.

  و مرجع شبه قضایی به حساب می‌آید منظور از نهاد شبه قضایی نهادی است که به موضوع پیش‌بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند بی آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می‌کند

  •  مبنای رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ به انواع تخلفات ساختمانی
  • یک . عدم عدم رعایت اصول شهرسازی فنی و بهداشتی و غیره در احداث بنا
  • دو . اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی
  • سه . احداث بنای بدون پروانه
  • چهار .تخلفات مربوط به پارکینگ
  • پنج . عدم رعایت برهای اصلاحی
  • شش . تخلفات کاربری و نوع استفاده از ملک
  • کمیسیون ماده ۱۰۰

  ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

  اعضای کمیسیون بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مرکب از سه و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و انتخاب شورا تشکیل می شود

  اعتبار جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰

  جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور هر سه عضو اعتبار پیدا می کند به طوری که :
  یک . فقدان یکی از اعضا در جلسه آن جلسه را از رسمیت می اندازد. دو . امضای اعضا اعتبار یکسانی داشته و یکی بر دیگری ارجحیت ندارد.
  سه . بعد از انشا و صدور رای بر ابلاغ اعضای کمیسیون حق تغییر در آن را ندارند.
  چهار . چنانچه یکی از اعضا با دیگر اعضای کمیسیون نظر مخالف داشته باشد و به صورت اکثریت و اقلیت نظر و استنادات طرفین به طور واضح در رای نوشته خواهد شد.

   چگونگی تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰

  1. جلسات کمیسیون در خارج از وقت اداری برگزار می شود.
  2. تعداد جلسات با توجه به تعداد پرونده ها تعیین میشود.
  3. شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم تقدیم برگ اعلام تخلف از سوی شهرداری و اتمام مهلت تعیین شده در اخطاریه به مالک جهت ارائه دفاعیات در کمیسیون است.
  4. شهرداری مکلف است در برگ اعلام تخلف نظر صریح خود را در مورد تخلف انجام شده نوع تخلف نوع کاربری و غیره همچنین درخواست روشن خود را به همراهپرونده مربوطه و کلیه مستندات و مدارک مورد استناد را به دبیرخانه تسلیم نماید.
  5. کمیسیون ماده ۱۰۰

  شیوه رسیدگی و صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰

  آرا صادره توسط کمیسیون ماده صد بایستی مستدل و مستند به قوانین شهرداری ضوابط و مقررات شهرسازی و اصول فنی و بهداشتی بوده و بر مبنای آن حکم صادر شود.
  مهمترین آراء صادره در صلاحیت کمیسیون مستند به تبصره های ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها عبارتند از در و تخریب بنای مستحدثه اعاده وضع موجود و رفع خلاف تعطیل و جریمه نقدی.

  چگونگی ابلاغ تخلفات ساختمانی و آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ ها به طرفین ذینفع

  • ابلاغیه تخلفات ساختمانی و همچنین رای صادره از سوی کمیسیون ها بایستی به مالکین نامبرده شده در سند مالکیت یا درگل نامه تحویل و رسید دریافت شود.
  • ابلاغیه تخلفات ساختمانی و همچنین رئیس صادره از سوی کمیسیون ها بایستی به ذینفعان تحویل و رسید دریافت شود.
  • ابلاغیه تخلفات ساختمانی و همچنین رای صادره از سوی کمیسیون ها بایستی به وراث و قائم مقام قانونی تحویل و رسید دریافت شود.
  • کمیسیون ماده ۱۰۰

  نحوه اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

  هر شخص حقیقی و حقوقی و مسئولین موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی می توانند به رای صادره بدون مربوط به ملک خویش اعتراض نمایند.
  هر شخص حقیقی و حقوقی به غیر از ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به آن می‌توانند و دیوان عدالت اداری به رای تجدید نظر یا رای بدون دستکاری شده اعتراض نمایند.
  قطعی شدن رنگ به دو حالت صورت می گیرد.
  ده روز از ابلاغ رای بدوی گذشته و ذینفع در مورد مفاد آن اعتراض به دبیرخانه کمیسیون ارائه ندهد.
  ابلاغ رای تجدید نظر
  مدت زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی داد قطعی شدن رای
  بعد از گزارش تخلف و تنظیم پرونده و ابلاغ تخلفات ساختمانی به ذینفعان مهلتهای قانونی به شرح زیر داده می شود:

  • ۱-ذینفع ده روز بعد از ابلاغ مهلت دارد تا نسبت به ارائه دفاعیات اقدام نماید.
  • ۲-کمیسیون ماده صد یک ماه مهلت دارد به پرونده ای که تنظیم و دفاعیه آن دریافت و یا ۱۰ روز از مهلت ابلاغیه سپری شده به پرونده رسیدگی و نموده و رای خود را صادر نماید.
  • ۳-رای به ذینفع ابلاغ شده و بعد از ابلاغ آن
  • ۳-۱-ذینفع بایستی در صورت نداشتن اعتراض به رای صادره را در مهلتی کمیسیون در رای ذکر نمودند و حداکثر آن دو ماه است نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
  • ۳-۲-ذینفع می‌تواند در صورت داشتن اعتراض ظرف مدت ۱۰ روز بعد از ابلاغ رای بدوی اعتراض خود را همراه با مستندات لازم به دبیرخانه کمیسیون ماده صد ارائه نماید.
  • ۴-پرونده به کمیسیون دیگری به نام کمیسیون تجدیدنظر که اعضای آن نمایندگان دیگری از ارگان های ذکر شده در قانون هستند محول می گردد و پرونده توسط آن کمیسیون رسیدگی می‌شود.
  • ۵-حداکثر مهلتی که کمیسیون برای اجرای رای قطعی به ذینفع می تواند منظور نماید دوماه پیش بینی شده که بعد از قطعی شدن رای صادره لازم الاجراست.
  • ۶-در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین نماید.
  • کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدید نظر

  کمیسیون ماده ۱۰۰ که ابتدا مبادرت به صدور رای می نماید به کمیسیون بدوی موسوم هستند آرای کمیسیون های بدوی با انقضای مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ و عدم اعتراض قطعیت می‌یابد و در صورت اعتراض شهرداری یا مالک موضوع در کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ که اعضا آن غیر از افرادی هستند که در رای قبلی شرکت داشته اند مطرح می‌شود این کمیسیون به کمیسیون تجدیدنظر موسوم است رای صادره توسط کمیسیون تجدید نظر قطعی است.

  حدود رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدید نظر

  کمیسیون تجدیدنظر به شرطی می تواند به یک پرونده تخلف ساختمانی رسیدگی نماید که رای بدوی آن مورد اعتراض یکی یا تمامی ذینفعان و یا شهرداری قرار گیرد.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدید نظر فقط به مواردی از رای بدوی که به آنها اعتراض شده مجاز به رسیدگی و اعلام رای می باشد.
  رسیدگی و صدور رای تجدیدنظر به آن قسمت از مفاد رای به دلیل که به آنها اعتراض نشده نمی‌تواند پذیرد.
  کمیسیون تجدیدنظر صرفاً مسئولیت تطبیقی مفاد آن قسمت از رای بدوی که اعتراض شده با مقررات و اخذ مدارک طرفین بر عهده دارد و انشا رای دیگر که فاقد استناد باشد خارج از وظایف کمیسیون خواهد بود.

   اهم موارد نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ماتریس توسط دیوان عدالت اداری :

  • سلب پاسخگوی از ذینفع یا ذینفعان
  • عدم رعایت مقررات ابلاغ
  • عدم رعایت مدت ۱۰ روز برای پاسخگویی ذینفع
  • عدم رعایت یک ماه مهلت رسیدگی توسط کمیسیون
  • رعایت نکردن ضوابط شهرسازی در تطبیق تخلف با مقررات مربوطه
  • رعایت نکردن تبصره های ماده صد در تطبیق با جریمه
  • رعایت نکردن ارزش معاملاتی سال احداث اعیانی ها در برقراری جرایم
  • تعیین جریمه بیش از آنچه در قانون مقرر شده است
  • حضور یک یا چند نفر از اعضای کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدید نظر
  • عدم رسیدگی در به مدارک و اظهارات مالک و صدور رای بر خلاف واقعیت
  • رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی خارج از محدوده حریم شهر
  • کمیسیون ماده ۱۰۰

  مفاد تبصره های کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۱ در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد و تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های مربوطه مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا و ارسال نماید.

  پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم متقاضی بر حسب مورد اتخاذ کند در صورتی که تصمیم کمیسیون به در تمام شده قسمتی از بنا باشد محل مناسب که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین شهرداری مکلف از تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کرد هرگاه مالک در مورد بنا نماید شهرداری اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارش از مالک دریافت خواهد نمود.

  لطفا آموزش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به همکاران و دوستان عزیزارسال کنید.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۲ در مورد اضافه بنا بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت دل اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه ای که متناسب با آن نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع برای اضافی بیشتر باشد.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۳ در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت در اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و در ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

  جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و چهار برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافه ایجاد شده بیشتر باشد در صورتی که هزینه از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را به نماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۴ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به اعضای هر متر مربع بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بدون صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۵ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن و آن و عدم امکان اصلاح می توانید با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه هیچ حداقل یک برابر و دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۶ در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت بر های اصلاحی را به نماید در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد صورت گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کنید و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۷  مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقش و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

  هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید شورای انتظامی نظامی مذکور موظف است است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محروم از کار محکوم نماید.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۸ دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از انجام معامله در درمورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظات و مراتب را در سند قید نمایند.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۹ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشند.
  تبصره ۱۰ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض به کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشد که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.
  تبصره ۱۱  آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

  کمیسیون ماده ۱۰۰ صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر واقع شده اند شامل میشود.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نمایند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
  کمیسیون ماده ۱۰۰ این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل چسب نیز مجدد تعطیل خواهد شد.

  هر آنچه باید در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدانید…

  وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد. با ما همراه باشید تا بدانیم تخلفاتی که در ساخت‌و‌سازها صورت می­‌گیرد اولاً توسط چه مرجعی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و ثانیاً رسیدگی در این کمیسیون به چه صورت می­‌باشد.

  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

  تا مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد.

  با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

  در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد؟

  اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:

  ۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن

  ۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ

  ۳. تجاوز به معابر شهر

  ۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا

  ۵. تغییر کاربری غیرمجاز

  ۶- کمیسیون ماده ۱۰۰

  حال سوال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­وساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

  نحوه­‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است.

  اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون بدوی وجود داشته باشد باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند

  یکی از تکمیل ترین کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد.

  کمیسیون ماده 100

  کمیسیون ماده ۱۰۰

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه کمیسیون ماده ۱۰۰ :

  ضوابط پارکینگ نظام مهندسی مشهد

  طراحی باغ خانگی

  مراحل ساخت ویلا مدرن

  قیمت پروفیل ال اس اف

  عکس پتینه روی شیشه

  هزینه ساخت یک ویلا

  احداث رستوران بین راهی

  آموزش اسکیس فرادرس

  پنت هاوس

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.