سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

گچ و خاک 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                        بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان ازتکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مطابق فرم پرمیت
۲ تکمیل بودن دیوارچینی و سفت کاری
۳ مشخص کردن زوایا و تعیین مبنای کرم بندی
۴ کرم گیری دیوارها با رعایت مبنا
۵ کنترل سطوح با چارچوب ها و فریم های انتظار
۶ شمشه ای بودن کار در امتدادهای عمودی و افقی
۷ کنترل زوایا در نبش ها و کنج ها
۸ پیش بینی محل چفت ها
۹ کنترل صدمه ندیدن سایرکارها ( قوطی های کلید و پریز )
۱۰ تمیزکاری کف و حمل مواد مازاد
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: قیمت ساخت ویلا در شمال

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

نرخ اتحادیه نقاشی ساختمان ۱۴۰۱

طراحی در آپارتمان
ساخت ویلا در زمین ۵۰۰ متری

مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی

اخذ مجوز ساخت سوله
مشارکت در ساخت منطقه یک تهران

کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۴۰۰

وال پست دیوار حیاط

آموزش ترکیب رنگ با آبرنگ

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس