چک لیست کابل کشی مخابرات

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل کشی مخابرات

( محوطه )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  مراحل ساخت سوله                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ موقعیت شبکه ( پست یا کافو مخابرات )
۲ کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing  

 

۳ کنترل سطح مقاطع و مشخصات کابلها با نقشه مصوب  

 

۴ کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی مخابرات طبق نقشه  

 

۵ کنترل محل ، تعداد و رقوم غلاف گذاری کابل ها طبق نقشه
۶ کنترل تعداد ، سایز کابل ها و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه  

 

۷ کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی مطابق استاندارد  

 

۸ کنترل نصب صحیح کافو و پست های مخابرات  

 

۹ کنترل نصب غلاف ها روی دیوار توسط بست های لازم  

 

۱۰ کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر کابلها روی ترمینال ها  

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: بازسازی منزل تهران

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال
    چک لیست ایمنی ساختمانی
    بیشتر بدانید

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس با ما