چک لیست کابل کشی برق محوطه

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل کشی برق محوطه

( روشنائی )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:      مدت زمان ساخت خانه                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:    نحوه ساخت سینما                                                         واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing  

 

۲ کنترل سطح مقاطع و مشخصات کابلها با نقشه مصوب  

 

۳ کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی و ارتینگ طبق نقشه  

 

۴ کنترل تعداد ، سایز کابل ها و سیم ارت و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه  

 

۵ کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی و ارت مطابق استاندارد  

 

۶ کنترل نصب کانکتور (  Connector) ارتینگ در محل اتصال سیم های ارت  

 

۷ کنترل نصب صحیح تابلوهای برق روشنائی و توزیع با توجه به موقعیت شبکه برق  

 

۸ کنترل تراز فلنج پایه چراغها و بولت گذاری مربوطه هنگام محوطه سازی  

 

۹ اجرای پایه چراغها و منابع روشنائی مطابق نقشه های مصوب  

 

۱۰ رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها و سیمهای  ارت در تابلوها و پایه چراغها
۱۱ کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر کابلها
۱۲
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس