چک لیست نما سازی با آجر

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نما سازی با آجر

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   طراحی ویلا مدرن در ایران                    بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه شاپ درایینگ (باتوجه به محل بازشوها)
۲ کنترل کیفیت آجر و ابعاد آن * ۲-۲-۳-۱
۳ امتداد و راستای دیوار * ۱۱-۲-۲-۱
۴ زنجاب کردن آجرها
۵ ریسمان کشی و شمشه کشی دو سر دیوار * ۱۱-۲-۲-۱
۶ کنترل کیفیت ملات مصرفی * ۱۱-۲-۲-۱
۷ کنترل زوایا و رواداری ها * ۱۱-۲-۲-۱
۸ کنترل ضخامت و ابعاد بندهای افقی و عمودی * ۱۱-۲-۲-۱
۹ ضخامت و نوع دیوار چینی * ۱۱-۲-۲-۱
۱۰ آب پاشی دیوار پس از آجرکاری بمدت لازم
۱۱ کنترل نوع بندکشی ازنظرتوپریاتوخالی بودن * ۱۱-۲-۲-۳
۱۲ کنترل دمای محیط ( بالایºc 5 ) در حین اجرا * ۵-۷-۹-۲
۱۳ کیفیت هره چینی باتوجه به نقشه های اجرایی * ۱۱-۲-۲-۳
۱۴ شستشو و تمیزکاری قبل از برچیدن داربست
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی برج باغ مسکونی

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

نرخ نقاشی ساختمان ۱۴۰۱
طراحی نما آپارتمان
ساخت ویلا صفر تا صد

مراحل ساخت ساختمان ویدیو

مراحل گرفتن جواز ساخت روستایی

مشارکت در ساخت یعنی چه

کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهد

خدمات وال پست

آموزش ترکیب رنگ برای کودکان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس