چک لیست نصب کابینت آشپزخانه

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب کابینت آشپزخانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  قیمت طراحی نما                                                        بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه و تایید نقشه های وضع موجود بعد از نازک کاری
۲ تایید نقشه های اجرایی کابینت
۳ تطابق جنس ، نوع ، ضخامت ، روکش و رنگ پانل ها با مشخصات و نمونه
۴ تطابق اندازه کابینت ها با طرح
۵ کنترل ضخامت درب از نظر نوع ، ضخامت ، لبه ، روکش با مشخصات و نمونه
۶ کنترل تعداد صفحات تقسیم در کابینت های زمینی و هوایی
۷ کنترل صفحات روی کابینت با مشخصات و نمونه
۸ تطابق محل نصب کابینت ها با نقشه های اجرایی
۹ مطابقت لولا ، دستگیره ، ریل و جک با قرارداد و نمونه
۱۰ کنترل نصب سینک ظرفشویی، اجاق گاز ، هود درصورت وجود
۱۱ کنترل آب بندی سینک پس از نصب
۱۲ کنترل ابعاد محل نصب ماشین لباسشویی ، ظرفشویی ، یخچال و فریزر مطابق طرح
۱۳ کنترل اتصالات و عدم زدگی و خراشیدگی کابینت ها
۱۴ کنترل پایه ها ، چراغ ها و ضمائم الحاقی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کابینت های آشپزخانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                        واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ کنترل ابعاد کابینت های زمینی و هوایی و تراز نصب
۱۶ کنترل کیفیت نصب کابینت و استفاده از قطعات نصب در کابینت هوایی
۱۷  رگلاژ درب ها و لولاها
۱۸ کنترل کیفیت کشوها و سهولت بازوبسته شدن
۱۹ هم سطح بودن درب ها و یکنواختی فاصله درب ها
۲۰ کنترل تجهیزات اضافی (ویترین ، سوپر،………..) درصورت وجود
۲۱ کنترل نوع و کیفیت نصب قرنیز و لبه کابینت ها با نمونه و مشخصات
۲۲ پیش بینی نحوه محافظت از کابینت تا زمان تحویل
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس