×

چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم

 • کد نوشته: 14781
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم بسته هستند
 • ساخت و طراحی ویلا چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم (پلیمری پنج لایه) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: منابع: *دستورالعمل های کارخانه سازنده ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۶ پروژه:                                                        طبقه / طبقات:   فــاز:                                                      واحد / واحدها: }}}}}}   […]

  چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم
  ساخت و طراحی ویلا چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم

  (پلیمری پنج لایه)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *دستورالعمل های کارخانه سازنده

  ** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۶

  پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                      واحد / واحدها:

  }}}}}}

   

   

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
  ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱ کنترل کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه وشیرآلات با فشارکار سیستم  

   

  ۲ تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing *  

   

  ۳ کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار  

   

  ۴ تمیزکاری محل نصب قبل از شروع عملیات اجرایی  

   

  ۵ آماده سازی محل نصب صفحه های دیواری  

   

  ۶ نصب صفحه های دیواری با پیچ و رول پلاک به دیوار  

   

  ۷ استفاده از صفحه دوبل جهت شیرهای مخلوط دوش و توالت  

   

  ۸ نصب زانو  دیواری در ارتفاع مناسب  

   

  ۹ عبور لوله روی دیوار از مسیرهایی که در معرض سوراخ شدن در زمان نصب کابینت ، آینه و غیره نباشد.  

   

  ۱۰ قابلیت دسترسی به شیرهای قطع و وصل جریان
  ۱۱ انجام فرآیند لوله کشی *
  ۱۲ استفاده ازبست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها درلوله کشیهای روکار
  ۱۳ درپوش و تست لوله ها *
  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

  چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

  لوله کشی هایآب سرد و گرم مصرفی

  (پلیمری پنج لایه)

  شمــاره:

  تـاریــخ:

  پیوست:

  شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

   

  شمـاره نقشه:
  منابع:

  *دستورالعمل های کارخانه سازنده

  ** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶

  پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

   

  فــاز:                                                             واحد / واحدها:

  }}}}}}

   

  نما ساختمان

  تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
  ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

  بند

  تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱۴ عایقکاری لوله های رفت و برگشت آب گرم مصرفی با عایق پلی رول ( P E foam  ) ** ۱۶-۴-۸-۴
  ۱۵ اجرای ماهیچه سیمانی روی لوله ها
  ۱۶ حفاظت از لوله ها در زمان اجرای عایق رطوبتی  

   

  ۱۷ شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  طراحی ویلا دوبلکس  

   

  توضیحات:
   

   

  تایید می شود:

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

   

   

  تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

  نام و نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضاء:

   

  ۱۶ ۴۸۴ عایق کارى

  الف) لوله کشى توزیع آب گرم مصرفى، به منظور کاهش اتلاف انرژى، باید برابر الزامات مقرر شده در این قسمت عایق شوند.

   ب)درصورتى که لوله کشى آب گرم مصرفى لوله برگشت داشته باشد،عایق کارى لوله ها باید برابرجدول شماره(۱۶-۴-۸-۴)“ب” صورت گیرد. (Recirculation)

               جدول شماره (۱۶-۴-۸-۴)“ب”

                                                         حداقل ضخامت عایق لولهھاى آب گرم مصرفى )میلیمتر (

  ۱۶-۴-۵-۲  الزامات اجراى کار

  الف)در جریان نصب لوله و دیگر اجزاى لوله کشى باید داخل لوله ها و فتینگ ها از ذرات فلز، ماسه، خاک، مواد آببندى و غیره کاملاً پاک شود.

  ب) در نقاط بالاى شبکه لوله کشى که احتمال محبوس شدن هوا باشد باید شیر تخلیه هوا نصب شود و در نقاط پائین شبکه لوله کشى باید شیر تخلیه آب نصب شود.

  ١)براى تخلیه آب شبکه لوله کشى ساختمان باید بعد از کنتور آب ساختمان و بلافاصله بعد از شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه، شیر تخلیه آب نصب شود.

  ٢) در هر قسمت از شبکه لوله کشى که تخلیه آب لوله ها از شیرهاى برداشت آب لوازم بهداشتى و دیگر مصرف کننده ها امکانپذیر باشد، نصب شیر تخلیه آب لازم نیست.

  پ)انتخاب مصالح و روشهاى اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ یا شیر، فتینگ به فتینگ یا شیر، باید طبق الزامات مندرج در     ( ١۶۴۴- ) انتخاب مصالح به عمل آید.

  ١) درلوله کشى فولادى گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست و باید از زانوهاى فولادى گالوانیزه، یا چدن چکش خوار استفاده شود.

  ٢)در اتصال دنده اى مواد آب بند، باید فقط روى دنده هاى خارجى( دنده نر) اضافه شود.

  ٣)تغییر سطح مقطع داخلى در اتصالات لوله کشى نباید ناگهانى باشد و باید با واسطه تبدیل ها به تدریج صورت گیرد.

  ۴) در لوله کشى غیرفلزى نوع و محل بست ها و تأمین شرایط انبساط و انقباض لوله ها باید طبق دستور کارخانه سازنده رعایت شود.

  ت)لوله کشى باید در مسیرهایى که در(۱۶-۴-۳-۳ ) مسیر لوله ها مقرر شده، اجرا شود.

  (۱) سطوح داخلى شفت هاى قائم که لوله در آن نصب می شود باید نازک کارى صورت گرفته و کاملاً صاف باشد.

  )لوله و دیگر اجزاى لوله کشى باید با بست و به ترتیبى که در این مبحث مقرر شده است، در مسیرهاى تعیین شده ثابت شوند. (۳)در لوله کشى توزیع آب گرم مصرفى باید براى امکان انبساط و انقباض لوله ها پیش بینی هاى لازم صورت گیرد.

  (۴)در مسیرهایى که لوله ها در معرض یخ زدن باشند، باید با عایق گرمایى، یا روش هاى مورد تأیید دیگر، حفاظت شوند.

  (۵) عبور لوله از دیوار، تیغه، سقف و کف باید از داخل غلافى که قطر داخلى آن دست کم ٢٠ میلیمتر از قطر خارجى لوله بزرگترباشد، صورت گیرد. فاصله بین لوله و غلاف باید با مواد مناسب پر شود.

  (۶)هیچ نوع اتصال، جز اتصال جوشى در لوله کشی های فلزی  و غیرفلزی نبایددر داخل اجزاى ساختمان، یا داخل غلاف لوله قرار گیرد.

   

   

  (۷)درعبورلوله از دیوار،کف وسقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این جدارها در مورد فضای دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش، با مقاومتى برابر آن چه براى جدار ساختمانى تعریف شده تا پر شود.

  ث)اتصال لوله آب به مخازن ذخیره، شیرهای فشارشکن آب گرمکن، دستگاههای تصفیه آب و موارد مشابه ، باید از نوع اتصال بازشو (مانند مهره ماسوره)باشد تا امکان جداکردن آن وجود داشته باشد.

  (۱) فاصله مهره ماسوره با دستگاه نباید بیش از ۳۰ سانتی متر باشد.

   

  ۱۶۴۹-۲ آزمایش

  الف)کلیات

  ١)آزمایش شبکه لوله کشى توزی  آب مصرفى ساختمان باید برابر الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.

  ٢)ممکن است آزمایش لوله کشى قسمت به قسمت و در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس ازنصب کلیه لوله ها و اجزاى دیگر لوله کشى، صورت گیرد.

  ۳)پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشى، هیچ یک از اجزاى لوله کشى نباید با عایق یا اجزاى ساختمان پوشانده شود.درهنگام آزمایش همه اجزاى لوله کشى باید آشکار و قابل بازرسى باشد.

  ۴)علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشى، باید پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتى، آزمایش فشار با آب، انجام گیرد.

  ب) روش انجام آزمایش

  ١)پس از خاتمه لوله کشى و پیش ازنصب لوازم بهداشتى باید دهانه هاى باز به طور موقت بسته شود و لوله کشى با آب به تدریج پر شود و کاملاً هواگیرى گردد. پیش از اقدام به آزمایش، باید شبکه لوله کشى را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.

  ٢) آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه دستى مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشارسنج، با فشار حداقل ١٠ بارانجام شود.فشارسنج باید در بالاترین قسمت لوله کشى مورد آزمایش نصب شود.

  ٣ )مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگى یانشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.

  ۴) پس از نصب لوازم بهداشتى یکبار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. شبکه لوله کشى آب، لوازم بهداشتى و کلیه اجزاى آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادى قرار گیرد. همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شود و نسبت به آب بند بودن آنها اطمینان حاصل شود.این مرحله از آزمایش باید در فشار بهره بردارى و به مدت یک ساعت انجام شود.در صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود.

   

   

   

   

   

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  آموزش نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک

  آموزش نقاشی سقف با غلطک

  آموزش نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک با غلطک

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.